Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

 

 

Phương pháp lập trình
Lập trình theo đường kính : tọa độ theo phương X là giá trị của đường kính.
Thường mặc định trẽn các bộ điểu khiển tiện CNC
Lập trình theo bán kính : tọa độ theo phương X là giá trị của bán kính.
 Tọa độ và đơn vị
có 2 cách xác định dạng tọa độ trong quá trình di chuyển dao :
tọa độ tuyệt đối : G90 hay từ khóa X, z
tọa độ tương đối: G91 hay từ khóa u,w cố thể chọn đơn vị lập trình
G20 : dùng hệ inch
G21 : dùng hệ mét
Trong hấu hết các hệ điểu khiển số gia nhỏ nhất mà hệ thông cố thể chấp nhận được :
0.0001 inch
0.001 mm
0.001 độ
các giá trị nhỏ hơn đểu được làm tròn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.