Các phương pháp gia công bánh răng trụ

Các phương pháp gia công bánh răng trụ

3.1.1. Phương pháp chép hình.

Biên dạng răng được chép hình từ biên dạng lưỡi cắt. Vì vậy việc chế tạo biên
dạng lưỡi cắt của dụng cụ cắt khá phức tạp do phải thiết kế, chế tao dao định hình
theo chi tiết gia công.

Để chế tạo chính xác biên dạng răng, trước hết biên dạng của dụng cụ cắt phải
chính xác. Nên chi phí cho dụng cụ theo phương pháp này phù hợp sản xuất loạt.

Trong sửa chữa, chế tạo phụ tùng thay thế, các bánh răng với yêu cầu kỹ thuật
không cao, sử dụng dao tiêu chuẩn hoá theo bộ và chấp nhận có sai số về biên dạng
răng.

Dao phay được tiêu chuẩn hóa theo module, với hai bộ dao:

Bộ 8 dao dùng cho gia công thô hoặc chế tạo bánh răng độ chính xác thấp.

Bộ 15 dao dùng cho gia công lần cuối theo phương pháp chép hình.

Bảng 3.1. Bảng số liệu dao phay module

Theo phương pháp chép hình, có thể gia công răng trên máy vạn năng, dao
phay modul được tiêu chuẩn hóa, chi phí gia công răng không cao, tuy nhiên độ
chính xác gia công không cao, năng suất thấp.

3.1.2. Phương pháp bao hình.

Trong gia công răng nói chung, công nghệ tạo hình biên dạng răng chủ yếu sử dụng phương pháp bao hình. Cơ sở tạo hình của phương pháp bao hình là nhắc lại sự ăn khớp của cặp truyền động răng. Trong đó một chi tiết đóng vai trò dụng cụ cắt. Hình 3.2 mô tả một số sơ đồ tạo hình biên dạng răng theo phương pháp bao
hình.

Gia công răng theo công nghệ xọc răng bao hình là nhắc lại sự ăn khớp của bánh răng với bánh răng. Dao xọc có thể được tạo hình từ bánh răng hoặc thanh răng.

Gia công răng theo công nghệ phay lăn răng là nhắc lại sự ăn khớp của trục vít với bánh răng. Dao phay lăn răng được tạo hình từ trục vít.

Gia công răng theo công nghệ mài răng có thể dựa vào cơ sở nhắc lại sự ăn khớp của bánh răng với thanh răng hoặc trục vít. Đá mài được tạo hình theo trục vít, hoặc thanh răng.

Gia công răng theo công nghệ cà răng, nghiền răng để nâng cao độ chính xác bề mặt răng dựa vào hiện tượng trượt biên dạng để tạo vận tốc cắt khi nhắc lại sự ăn khớp của bánh răng.

Công nghệ gia công răng theo phương pháp bao hình được ứng dụng phổ biến trong chế tạo máy. Năng suất, độ chính xác, độ bền, hiệu quả của phương pháp dựa vào dụng cụ tiêu chuẩn, máy chuyên dùng hiện đại và điều khiển động học máy chính xác. Để làm chủ được công nghệ gia công răng theo phương pháp bao hình,trước hết phải hiểu được các quá trình động học trên các máy chuyên dùng cho gia công răng. Tiếp theo, sẽ lần lượt giới thiệu động học các máy chuyên dùng trong gia công răng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.