Các nút khởi động và dừng chương trình máy phay Hass

Tất cả quá trình hoạt động của máy được điều khiển từ bảng điều khiển. Bảng điều khiển bao gồm vùng hiển thị CRT, vùng phím số, các phím bật tắt On/Off, nạp bộ đếm giờ, núm điều chỉnh và các nút EMERGENCY STOP (dừng khẩn cấp), CYCLE START (bắt đầu chương trình ), FEED HOLD (duy trì lượng ăn dao).

 

phay has

Hình 2.4  Các nút khởi động và dừng chương trình

Núm điều chỉnh được sử dụng để điều chỉnh một trong các trục. Mỗi bước quay tay có thể đặt 0.0001, 0.001, 0.01 hoặc 0.1 inch (0.0001, 0.001, 0.01 hoặc mỗi bước đối với trục chính). Khi sử dụng đơn vị hệ mét bước núm nhỏ nhất là 0.001mm và lớn nhất 1.0mm. Núm điều chỉnh có 100 bước mỗi vòng quay. Nó cũng có thể được sử dụng để di chuyển con trỏ màn hình khi đang trong EDIT (soạn thảo) hoặc thay đổi lượng ăn dao.

Nút EMERGENCY STOPngay lập tức dừng tất cả các chuyển động của máy, bao gồm các động cơ servo, trục chính, bộ thay đổi dụng cụ và bơm làm mát. Nó cũng sẽ dừng các trục phụ.

CYCLE START sẽ khởi động một chương trình đang chạy trong MEM hoặc MDI, tiếp tục chuyển động sau một FEEDHOLD hoặc tiếp tục sau một SINGLE BLOCK dừng lại.

FEED HOLDsẽ dừng tất cả các chuyển động các trục cho đến khi CYCLE START được ấn.

FEED HOLD sẽ không dừng trục chính,bộ phận thay dụng cụ hoặc bơm làm mát, nó chỉ dừng chuyển động của các trục phụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.