Các nút điều khiền trong sscnc

Untitled

 1. Nút bật máy và dừng máy khẩn cấp
 2. Nút điều chỉnh lượng tiến dao, bằng 0 dao đứng yên, trục vẫn quay
 3. Nút khời động nguồn điện
 4. Nút điều chỉnh tốc độ quay trục chính
 5. Chế độ chạy tự động
 6. Chế độ hiệu chỉnh chương trình
 7. Hướng dẫn sử dụng đầu vào
 8. Tăng nguồn dữ liệu
 9. Home của máy
 10.  Nút dừng chương trình
 11. Chạy chương trình

13.Nút trục chính quay phải

14. Nút dừng trục chính

15. Nút trục chính quay trái

16. Nút điều chỉnh %mm khi dịch chuyển bàn máy

17. Thay dao nhanh

18. làm mát

19. Nút điều chỉnh vị trí bàn máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.