Các modul mở rộng, không giới hạn

Các khả năng mở  rộng không giới hạn của Creo Parametric có nghĩa là bạn có thể dễ dàng  thêm người dùng mới, mô-đun mới, và tính năng mới giúp công việc của bạn và nhu cầu của bạn tiếp tục phát triển, và bạn  sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nhập dữ  liệu không tương thích hoặc việc phải tìm hiểu thêm một giao diện mới. Các phần mở rộng được thêm vào để Creo Parametric liên tục cung cấp khả năng mở rộng bao gồm cả các sản phẩm sau:
3D CAD – Giải pháp Thiết kế nâng cao 
Creo  cung cấp số  lượng cải tiến,  khả  năng chuyên môn  để  đáp ứng  nhiều  nhu cầu  thiết kế. Từ khuôn khổ cấu trúc mô hình nhân tố kỹ thuật số, Creo mở rộng giúp bạn nắm bắt nhiều hơn các thiết kế của bạn trong 3D.
•  Creo Flexible Modeling Extension
•  Creo Advanced Assembly Extension
•  Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension
•  Creo Expert Framework Extension
•  Creo Manikin Extension
•  Creo Piping and Cabling Extension
3D CAID Tiện ích mở rộng 
Creo cung cấp cho bạn khả năng cần thiết để tạo ra các hình dạng chính xác, bề mặt và thẩm mỹ của thiết kế của bạn. Giải phóng sự sáng tạo của bạn và hiển thị thiết kế của bạn “trong ánh sáng tốt nhất” với các sản phẩm Creo CAID.
•  Creo Interactive Surface Design Extension
•  Creo Advanced Rendering Extension
•  Creo Reverse Engineering Extension
Mở rộng 3D CAE:
Việc kiểm tra việc thực hiện các thiết kế của bạn trong thời kỳ đầu của quá trình thiết kế có thể giúp bạn đạt được kết quả nhanh hơn. Đó là lý do tại sao Creo cung cấp cho các kỹ sư thiết kế một loạt các mô phỏng tích hợp và khả năng phân tích để giúp họ sự tự tin khi thiết kế.
•  Creo Advanced Simulation Extension
•  Creo Behavioral Modeling Extension
•  Creo Fatigue Advisor
•  Creo Mechanism Dynamics Extension
•  Creo Plastic Advisor
•  Creo Spark Analysis Extension
•  Creo Manikin Analysis Extension
•  Creo Tolerance Analysis Extension
Tiện ích mở rộng công cụ và 3D NC: 
Tinh giản việc thiết kế và đẩy mạnh khâu sản xuất, làm tăng tốc độ thời gian đưa sản phẩm của bạn ra thị trường. Creo NC và các giải pháp công cụ cung cấp một loạt các khuôn mẫu, dụng cụ và khả năng thiết kế cũng như gia công khuôn, do đó bạn có thể tận dụng các dữ liệu 3D CAD – sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và giảm thiểu các sai sót.
•  Creo Progressive Die Extension
•  Creo Expert Moldbase Extension
•  Creo NC Sheetmetal Extension
•  Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension
•  Creo Production Machining Extension
•  Creo Complete Machining Extension
•  Creo Complete Mold Design Extension
•  Creo Computer-Aided Verification Extension
•  Creo Tool Design Extension
Chuyển đổi dữ liệu đa CAD và các sản phẩm khác: 
Creo Parametric cung cấp việc trao đổi dữ liệu gốc với số lượng lớn các định dạng 2D và 3D. Các tiện ích mở rộng sau đây cũng cung cấp tính năng tương tác và kết hợp các tính năng khác, chẳng hạn như quản lý quyền kỹ thuật để bảo vệ IP của bạn, quy trình phân phối, khả năng tương tác với các ứng dụng của bên thứ 3 và nhiều hơn nữa.
•  Creo Rights Management Extension
•  Creo Distributed Batch Extension
•  Creo Interface for CADDS 5
•  Creo Interface for CATIA V4
•  Creo Interface for CATIA V5
•  Creo Interface for JT
•  Creo Interface for NX–Creo Legacy Data Migration Extension
•  Creo Toolkit
•  GRANITE Interoperability Kernel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *