Các mã lệnh M Code trên máy Haas

m code

[adrotate banner=”2″]
M00 Dừng chương trình M01 Dừng chương trình có điều kiện
M03 Mở trục chính theo chiều thuận. M04 Mở trục chính theo chiều ngược.
M05 Đóng trục chính. M06 Thay đổi dụng cụ.
M08 Bật dung dịch làm mát M09 Tắt dụng dịch chất làm mát
M21-28 Thay đổi giao diện người dùng M30 Kết thúc chương trình và reset
M31 Tải phoi ra trước. M33 Dừng tải phoi
M36 Pallet sãn sàng M39 Quay dụng cụ trên đầu rovolver
M76 Tắt hiển thị điều khiển M77 Kích hoạt hiển thị điều khiển.
M80 Tự động mở cửa. M81 Tự động đống cửa
M82 Nhả kẹp dụng cụ M86 Kẹp dụng cụ
M88 Cấp nước làm mát qua trục chính M89 Ngừng cấp chất làm mát qua trục chính
M90 Chế độ ngủ. M97 Gọi chương trình tại chỗ
M98 Gọi chương trình con M99 Khởi động hoặc lặp lại chương trình con

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.