Các mã lệnh G Code trên máy Haas

Mã G Code

 g code

[adrotate banner=”1″]
G00   Chuyển động chạy dao nhanh
G01   Chuyển động nội suy theo đường thẳng
G02   Chuyển động nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ
G03   Chuyển động nội suy cung tròn ngược  chiều đồng hồ
G04   Máy dừng đều
G09   Dừng chính xác
G10   Khởi động bù
G12   Phay túi dạng tròn theo chiều kim đồng hồ
G13   Phay túi dạng tròn chiều ngược chiều đồng hồ
G17   Chọn mặt phẳng XY
G18   Chọn mặt phẳng ZX
G19   Chọn mặt phẳng YZ
G20   Chọn đơn vị inch
G21   Chọn đơn vị mét
G28   Quay về điểm tham chiếu
G29   Di chuyển từ điểm tham chiếu
G31   Lượng tiến dao cho đến phần bỏ qua
G35   Đơn vị đo đường kính dụng cụ tự động
G36   Đơn vị đo bù gia công tự động
G37   Đơn vị đo bù dụng cụ tự động
G40   Hủy bù dao
G41   Bù dao 2D trái
G42   Bù dao 2D phải
G43   Bù chiều dài dụng cụ +
G44   Bù chiều dài dụng cụ –
G47   Xác định Text
G49   Hủy các lệnh G43/G44/G143
G50   Hủy lệnh G51
G51   Chia tỷ lệ
G53   Chọn hệ tọa độ cho máy không theo mẫu
G54 – >  G59  Chọn hệ tọa độ gia công
G60   Định vị trí cho một phương hướng duy nhất
G61   Mẫu điểm dừng chính xác
G52   Hủy G61
G65   Gọi chương trình con macro
G68   Trục quay
G69   Hủy G68
G70   Lỗ bu lông tròn
G71   Lỗ bu lông cong
G72   Lỗ bu lông dọc theo góc
G73   Chu trình khoan lỗ khép kín tốc độ cao
G74   Chu trình khép kín taro ngược
G76   Khoan khép kín trước
G77   Khoan khép kín sau
G80   Hủy lệnh khoan
G81   Khoan khép kín
G82   Khoan điểm khép kín
G83   Khoan lỗ thường
G84   Taro khép kín
G86   Bắt đầu/kết thúc khoan
G87   Bắt đầu/ kết thúc/hủy chu trinh khoan chu trình khép kín
G90   Hệ tọa độ tuyệt đối
G91   Hệ tọa độ tương đối
G92   Lập hệ tọa độ gia công
G 93  Lượng tiến dao theo thời gian nghịch đảo
G94   Lượng tiến dao theo phút
G98   Quay trở về điểm ban đầu
G99   Quay trở về mặt phẳng R
G100 Hủy hình ảnh phản chiếu
G101  Hủy chương trình phản chiếu
G102  Lập chương trình hiển thị
G107  Ánh xạ hình trụ
G110 -> G129  Chọn hệ tọa độ gia công
G141  Bù dao 3D+
G143  Bù độ dài dụng cụ trục 5
G150  Bù túi đa năng
G153  Chu trình khoan lỗ khép kín tốc độ cao trục 5
G154  Chọn trục tọa độ gia công P1 -> P99
G155  Chu trình taro nghịch đảo khép kín trục 5
G161  Chu trình khoan khép kín trục 5
G162  Chu trình khoan điểm khép kín trục 5
G163  Chu trình khoan lỗ thường khép kín trục 5
G164  Chu trình taro khép kín trục 5
G166  Bắt đầu/ kết thúc khoan trục 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *