Các loại dao phay ngón

Dao phay ngón hợp kim carbide nguyên khối

Dao phay ngón lắp ghép (đầu carbide – cán thép; đầu carbide – cán carbide)

Dao phay cầu

Dao vát mép

Mũi khoan tâm kết hợp vát mép

Dao phay thô

Dao phay tinh

Dao phay thô và tinh kết hợp

Xem chi tiết tại đây.

dao phay ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *