Các loại dao dùng cho máy khắc CNC

*** Loại: Dao 3D

 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, Tấm MDF,Tấm gỗ….
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ đồng tâm trong phạm vi 0.1MM, Độ bào mòn tốt, độ bóng cao. Là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng cần độ nét cao.

Loại

Kích thước

Đơn vị tính

Mã số SP

Đơn giá vnđ/chiếc

Dao 3D

6*20*60mm

Chiếc

1404507

Dao 3D

6*20*90mm

Chiếc

1404508

Dao 3D

 6*20*120mm

Chiếc

1404509

Dao 3D

6*32*60mm

Chiếc

1404511

Dao 3D

6*32*90mm

Chiếc

1404512

Dao 3D

6*32*120mm

Chiếc

1404513

Dao 3D

6*32*150mm

Chiếc

1404514

Dao 3D

6*32*130mm

Chiếc

1404516

*** Dao khắc dạng nhọn:
 • Ứng dụng: Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, ABS, tấm hai màu, tấm nhôm,tấm nhựa….
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ nhọn tốt, Độ chính xác cao, có thể dùng để khắc trên tấm đồng, nhôm, sắt. Là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng cần độ nét cao.


 Loại

 Kích thước

Đơn vị tính

 Mã số

Đơn giá

 Dao khắc

 3.175*10*0.1mm

 Chiếc

 1404412

Dao khắc

 3.175*20*0.1mm

Chiếc

 1404415

Dao khắc

3.175*20*0.2mm

Chiếc

 1404416

Dao khắc

3.175*20*0.3mm

Chiếc

1404417

Dao khắc

3.175*20*0.4mm

Chiếc

 1404418

Dao khắc

 3.175*30*0.1mm

Chiếc

 1404419

Dao khắc

 3.175*30*0.2mm

Chiếc

 1404420

Dao khắc

3.175*30*0.3mm

Chiếc

 1404421

Dao khắc

3.175*30*0.5mm

Chiếc

 1404422

Dao khắc

3.175*30*0.8mm

Chiếc

 1404423

Dao khắc

3.175*30*1mm

Chiếc

 1404424

Dao khắc

3.175*45*0.2mm

Chiếc

 1404427

Dao khắc

 6*30*0.2mm

Chiếc

 1404434

Dao khắc

  6*60*0.2mm

Chiếc

 1404435


 
*** Dao khắc dạng soắn(lưỡi đơn) :
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ nhọn tốt, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.

 Loại

 Kích thước

 Đơn vị tính

 Mã số

Đơn giá

  Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 3.175mm×3.175×12

   Chiếc

 1404573

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

3.175mm×3.175×17

Chiếc

1404574

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

3.175mm×3.175×22

Chiếc

1404575

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

3.175mm×3.175×32

Chiếc

1404581

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 4mm×4×17

Chiếc

 1404583

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 4mm×4×22

Chiếc

 1404584

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 4mm×4×32

Chiếc

 1404586

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 6mm×6×17

Chiếc

 1404576

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 6mm×6×17

Chiếc

 1404591

ao khắc dạng soắn lưỡi đơn

6mm×6×42

Chiếc

1404592

*** Dao khắc(dạng soắn lưỡi đôi):
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ bền cao, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
Loại    Kích thước  Đơn vị tính  Mã số  Đơn giá 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×8 Chiếc 1404473
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×12 Chiếc 1404474
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×15 Chiếc 1404475
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×17 Chiếc 1404430
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×22 Chiếc 1404477
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×25 Chiếc 1404478
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×32 Chiếc 1404479
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×42 Chiếc 1404480
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×52 Chiếc 1404547
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×12 Chiếc 1404481
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×17 Chiếc 1404482
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×22 Chiếc 1404483
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×32 Chiếc 1404485
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×42 Chiếc 1404486
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×52 Chiếc 1404566
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×22 Chiếc 1404487
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×32 Chiếc 1404489
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×42 Chiếc 1404490
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×1.5×12 Chiếc 1404452
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2.5×15 Chiếc 1404454
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×12 Chiếc 1404450
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×17 Chiếc 1404555
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×8 Chiếc 1404449
*** Dao khắc dạng soắn(nhập khẩu) :
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, không bị dính dao khi cắt, không có khói, không có mùi, tiếng ồn nhỏ, Đầu dao được gia công bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay nên tăng năng xuất SP và chất lượng SP ra vượt trội.
 

Loại 
Kích thước 
Đơn vị  
Mã số 
Đơn gía 
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×12 Chiếc 4001050
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×15 Chiếc 4001051
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×17 Chiếc 4001052
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×22 Chiếc 4001053
Dao khắc dạng soắn(NK) 4mm×4×17 Chiếc 4001054
Dao khắc dạng soắn(NK) 4mm×4×12 Chiếc 4001050


*** Dao khắc chữ :

Phạm vi ứng dụng:Dùng để cắt trên các chất liệu như màng phản quang, Giấy, decal…
Loại 
Kích Thước 
Đơn Vị 
Mã Số Đơn Giá 
Dao cắt chữ (Roland) RO-45 Chiếc 4001041

*** Bộ chuyển kẹp dao:

Dùng để chuyển kết nối giữa đầu trục khắc máy CNC và các loại dao khác nhau về đường kính. Bộ kẹp dao có độ bền cao, sử dụng tiện lợi.
Loại 
Kích Thước 
Đơn Vị 
Mã  Số Đơn Giá 
Bộ chuyển kẹp dao 6-3.175 Chiếc 1404519
Bộ chuyển kẹp dao 6-4 Chiếc 1404520
*** Dao cắt (Dạng Trụ):
 • Ứng dụng: Dùng để cắt trên vật liệu Mica, PVC, tấm hai màu, tấm ABS, …..
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim đặc biệt(loại thép đen), độ bền cao,máy cắt tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
Loại 
Kích Thước 
Đơn Vị 
Mã Số 
Đơn Giá 
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×1.5×5 Chiếc 1404497
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×1×3 Chiếc 1404495
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×2.5×8 Chiếc 1404499
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×2×6 Chiếc 1404498
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×3×10 Chiếc 1404500
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×1.2×4 Chiếc 1404496

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.