CÁC LỆNH ĐĂNG KÝ

 

Ba điểm quy chiếu khả dụng trong lập trình CNC phải đồng bộ và hài hòa với nhau để bảo đảm độ chính xác gia công. Khi có các điểm quy chiếu đốì với chi tiết (zero chương trình) và đốì với dụng cụ cắt cần có thêm phương tiện để liên hệ chúng với nhau. Đây phải là phương tiện “báo cho” hệ điều khiển biết vị trí chính xác của từng dao cắt, trong khu vực gia công của máy, trước khi có thể sử dụng dao cắt. Phương pháp cổ điển để thực hiện điều này là đăng ký (ghi) vị trí hiện hành của dao cắt vào bộ nhớ của hệ điều khiển, thông qua chương trình. Phương pháp này đòi hỏi sử dụng lệnh có tên là Position Register (đăng ký vị trí).

LỆNH POSITION REGISTER

Lệnh chuẩn bị để đãng ký vị trí dao cắt là G92 dùng cho trung tâm gia công và G50 dùng cho máy tiện:

G92 Lệnh đăng ký vị trí (dùng cho nguyên công phay)
G50 Lệnh đăng ký vị trí (dùng cho nguyên công tiện)

 

Một số máy tiện CNC cũng sử dụng lệnh G92, nhưng các máy tiện có bộ điều khiển Fanuc hoặc bộ điều khiển tương tự thường sử dụng lệnh G50. Trong các ứng dụng thực tiễn, hai lệnh G92 và G50 có cùng ý nghĩa, do đó phần trình bày dưới đây sẽ áp dụng chung cho cả hai. Phần đầu của chương này sẽ tập trung vào các ứng dụng phay sử dụng lệnh G92, phần sau sẽ nói về lệnh G50 trên máy tiện.

Trong lập trình CNC hiện đại, hai lệnh đăng ký được thay bằng tính năng linh hoạt và tinh vi hơn được gọi là Work Offset (G54 đến G59) (Chương 17), và Tool Length Offset (G43) (Chương 18). Tuy nhiên, có thể vần còn vài máy công cụ cũ chưa có chuỗi các lệnh G54. Ngoài ra, nhiều công ty sử dụng các chương trình cũ chạy trên các máy CNC hiện đại. Trong các trường hợp đó, bạn cần hiểu rõ lệnh đăng ký vị trí. Lệnh này hơi khó hiểu đốì với một số nhà lập trình và người vận hành, nhưng trong thực tế là lệnh rất đơn giản.

Trước hết, bạn hãy xem định nghĩa chi tiết của lệnh này. Định nghĩa chung chỉ chuyên biệt Position Register Command (lệnh đăng ký vị trí), nhưng không nêu rõ ý nghĩa.

Định nghĩa đăng ký vị trí

Định nghĩa chi tiết hơn về lệnh đăng ký vị trí có thể như sau:

Chú ý, định nghĩa này không đề cập zero máy, chỉ nêu ra vị trí dao cắt hiện hành. Đây là sự phân biệt rất quan trọng. Vị trí dao cắt hiện hành có thề ở zero máy, nhưng cũng có thể ở vị trí khác, trong các giới hạn hành trình trên từng trục máy.

Ngoài ra, bạn cần chú ý sự nhấn mạnh chiều từ – đến. Theo định nghĩa, khoảng cách này là một chiều, giữa zero chương trình và vị trí dao hiện hành. Chiều này luôn luôn từ zero chương trình đến vị trí dao cắt, không bao giờ ngược lại. Trong chương trình, cần bảo đảm dâu đúng (dương, âm, zero) của từng giá trị trục.

Sự đăng ký vị trí chỉ có thể áp dụng trong chế độ lập trình tuyệt đối, trong khi lệnh G90 có hiệu lực, không sử dụng trong chế độ lập« trình số gia (tương đối) G91. Trong lập trình thực tiễn, hầu như mọi chương trình được viết theo chế độ số gia đều bắt đầu với chế độ tuyệt đối để đạt đến vị trí dao cắt thứ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *