CÁC KIỂU MÃ G

Hệ thống điều khiển Fanuc cung cấp sự lựa chọn linh hoạt các lệnh chuẩn bị. Đây là sự khác biệt giữa Fanuc và các bộ điều khiển khác. Các bộ điều khiển Fanuc được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Do đó cấu hình điều khiển tiêu chuẩn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của từng quốc gia có sử dụng Fanuc, chẳng hạn sự lựa chọn đơn vị kích thước, ơ Châu Âu, Nhật và nhiều nước khác hệ mét là tiêu chuẩn, ơ Bắc Mỹ, hệ thống kích thước sử dụng đơn vị Anh. Do hai thị trường này chiếm hầu hết thương mại quốc tế, nhà chế tạo bộ điều khiển phải tham gia vào hai khu vực đó. Hầu như mọi nhà chế tạo bộ điều khiển đều đưa ra sự lựa chọn hệ thống kích thước, nhưng Fanuc và các bộ điều khiển tương tự đã đưa ra sự lựa chọn các mã lập trình trước khi họ đạt đến thị trường toàn cầu.

Phương pháp các bộ điều khiển Fanuc sử dụng là rất đơn giản, chỉ cần xác lập tham số. Bằng cách chọn tham số hệ thống thích hợp, có thể chọn một trong hai hoặc ba kiểu mã G, kiểu thích hợp nhất đôi với người dùng. Mặc dầu đa số các mã G là như nhau đối với từng kiểu, nhưng minh họa rõ nhất là các mã G được dùng để chọn đơn vị đo theo hệ mét và hệ Anh. Nhiều bộ điều khiển của Mỹ ở thời kỳ đầu sử dụng G70 cho đơn vị Anh và G71 cho hệ mét. Hệ thông Fanuc từ lâu đã sử dụng G20 cho hệ Anh và G21 cho hệ mét.

Xác lập một tham số có thể chọn kiểu mã G có tính thực tiễn caó nhất. Thực tiễn này, nếu được thực hiện, thì chỉ được thực hiện một lần và chĩ khi lắp đặt hệ thống điều khiển, trước khi chương trình bất kỳ được viết cho hệ đó. Sự thay đổi kiểu mã G một cách ngẫu nhiên có thể đưa đến các hậu quả nghiêm trọng. Bạn cần nhớ, thay đổi ý nghĩa của một mã sẽ tác động đến ý nghĩa của mã khác. Sử dụng các đơn vị, ví dụ trên máy tiện, nếu G70 là lệnh nhập kích thước theo đơn vị Anh, bạn không thể sử dụng lệnh này để lập trình chu kỳ gia công thô. Fanuc cung cấp mã khác. Bạn chỉ nên dùng kiểu mã G tiêu chuẩn. Mọi mã G trong sách này đều dùng nhóm mặc định là các mã kiểu A, và là nhóm phổ biến nhất.

Mã G và dấu thập phân

Nhiều bộ điều khiển Fanuc hiện nay có mã G với dấu chấm thập phân, chẳng hạn G72.1 (sao chép quay) hoặc G72.2 (sao chép song song). Vài lệnh chuẩn bị trong nhóm này liên quan với máy cụ thể, hoặc ít sử dụng, do đó bạn cần đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng máy CNC đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.