Các hình thức cắt khi phay

   Khi gia công dao phay quay tròn, các răng dao lần lược tham gia cắt nhờ vào chuyển động tiến dao. Tùy theo sự chuyển động tương quan giữa 2 chuyển động chính và chuyển động tiến dao mà ta có hai hình thức cắt: cắt thuận(phay thuận) và cắt nghịch(phay nghịch).

6.1Phay thuận: (hình a)

     Dao quay cùng chiều với phương chuyển động của bàn máy mang chi tiết gia công.

        +Ưu điểm: Chiều dày cắt thay đổi từ  a(max) đến a(min), do đó ở thời điểm lưỡi cắt tiếp xúc với chi tiết không xảy ra sự trượt, cho nên dao ít bị mòn và tuổi bền của dao tăng.

                           Có thành phần lực cắt Pđ theo phương thẳng đứng đè chi tiết xuống làm tăng khả năng kẹp chặt của chi tiết, do đó giảm rung động khi phay.

        +Nhược điểm: Lúc răng dao mới chạm vào chi tiết vì chiều dày cắt a=a(max) nên xảy ra sự va đập đột ngột, răng dao dễ mẻ, đồng thời rung động tăng lên.

                                 Thành phần lực nằm ngang Pn đẩy chi tiết theo phương chuyển động chạy dao nên sự tiếp xúc giữa bề mặt ren của vít me truyền lực và đai ốc có thể không liên tục, điều này làm cho bàn máy chuyển động bị giật cục, do đó sinh ra rung động.

 

 

6.2Phay nghịch: (hình b)

     Dao và chi tiết có chuyển động ngược chiều nhau.

        +Ưu điểm: Chiều dày cắt tăng từ  a(min)=0 đến  a(max), do đó lực cắt tăng dần từ P=0 đến Pmax nên tránh được rung động do va đập.

                           Thành phần lực nằm ngang Pn có xu hướng làm tăng cường sự ăn khớp giữa bề mặt ren vít của vít me và đai ốc, cho nên không gây ra độ rê và tránh được rung động.

        +Nhược điểm: Vì ở thời điểm lưỡi cắt bắt đầu tiếp xúc với chi tiết, chiều dày cắt a=0, nên xảy ra sự trượt giữa lưỡi cắt và bề mặt gia công. Điều này ảnh hưởng xấu đến độ bóng bề mặt gia công, đồng thời lưỡi cắt mau mòn.

                                 Thành phần lực thẳng đứng Pd có xu hướng nâng chi tiết lên, do đó dễ gây ra rung động.

Trong thực tế phay nghịch thường dùng khi gia công thô và phay thuận dùng khi gia công tinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.