Các hàm trục chính

Điều khiển trục chính, trình bày chi tiết về điều khiển trục chính của máy CNC trong chương trình CNC. Các hàm khả dụng để điều khiển trục chính là hàm quay và định hướng trục.

Hầu hết các trục chính đều có thể quay theo cả hai chiều, thuận chiều đồng hồ (CW- thuận) và ngược chiều đồng hồ (CCW-ngược). Chiều quay luôn luôn liên quan với điểm chiếu tiêu chuẩn. Điểm chiếu được thiết lập từ phía trục chính theo chiều dọc theo đường tâm trục chính hướng đến mặt trục. Quay cw theo điểm chiếu này được lập trình với hàm M03. chiều ccw là M04, nếu trục chính có thể quay theo cả hai chiều.

Các kiểu máy khoan và phay thường sử dụng quy ước này. Quy ước đó cũng được áp dụng cho các máy tiện CNC. Trên máy phay CNC hoặc trung tâm gia công, sẽ thực tế hơn khi quan sát hướng đến chi tiết từ phía trục chính, thay vì từ phía bàn máy. Trên máy tiện (kiểu ngang với băng máy nghiêng), sẽ thực tế hơn khi dùng điểm chiếu từ ụ động hướng tới trục chính, do đây là khoảng cách ngắn nhất đối với người vận hành CNC đứng trước máy tiện. Tuy nhiên, các chiều trục chính M03 và M04 được thiết lập theo cùng cách thức như với trung tâm gia công. Sự phức tạp còn do các dao cắt trái được dùng trên máy tiện thường xuy.ên hơn so với máy phay.

Hàm để dừng trục chính trong chương trình là M05. Hàm này sẽ dừng trục chính bất kể chiều quay. Trên nhiều máy, hàm M05 còn phải được lập trình trước khi đảo chiều quay trục chính:

MO 3                                     (SPINDLE CW)

<. . . Maching at the current location . . . >

MO 5                                       ( SPINDLE STOP)

<  . . . Usually a tool change . . . >

M04                                       (SPINDLE CCW)

<  . . . Maching at the current location . . .

Hàm M05 còn có thể được yêu cầu khi thay đổi khoảng tốc độ (bánh răng) trên máy tiện CNC. Sự dừng trục chính, lập trình trong block có chứa chuyển động trục, sẽ xảy ra sau khi hoàn tất chuyển động đó.

Hàm điều khiển trục chính cuối cùng là M19, được gọi là định hướng trục chính. Một số nhà chế tạo bộ điều khiển gọi đây là hàm khóa chốt trục chính. Bất kể tên gọi, hàm M19 sẽ làm cho trục chính dừng lại ở vị trí định hướng. Hàm này được sử dụng chủ yếu trong khi xác lập máy, rất ít khi trong chương trình. Trục chính cần được định hướng trong hai tình huống cơ bản:

□      Thay dụng cụ cắt tự động (ATC).

□      Dịch chuyển dụng cụ cắt trong nguyên công doa (chỉ các

chu kỳ doa G76 và G87).

Khi sử dụng hàm M06 (Automatic Tool Change – ATC, thay dao tự động) trong chương trình, đối với hầu hết các trung tâm gia công, bạn không cần lập trình định hướng trục chính. Định hướng này đã được lập trình trong chuỗi thứ tự thay dao tự động và bảo đảm định vị chính xác mọi giá đỡ dao. Một số nhà lập trình thích lập trình M19 với sự trả về zero của máy đối với vị trí thay dao, để tiết kiệm một hoặc hai giây thời gian chu kỳ.

Sự định hướng trục chính là cần thiết đối với một số nguyên công doa trên máy phay. Để ra khỏi lỗ, dao doa không chạm vào vách trục đã gia công, cần phải dừng trục chính, đầu lưỡi cắt phải được định hướng, sau đó lấy dao ra khỏi lồ. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng cho các nguyên công doa ngược. Tuy nhiên, cấc nguyên công cắt gọt đặc biệt này sử dụng chu kỳ cố định trong chương trình, với định hướng trục được lập trình

Nói chung, hàm M19 ít khi được dùng trong chương trình, thường chỉ có tác dụng hồ trợ lập trình và gá lắp chi tiết khi sử dụng MDI (nhập dữ liệu bằng tay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.