CÁC HÀM MÁY

I     Các hàm M liên quan với sự vận hành máy được xếp vào một nhóm riêng. Phần này sẽ trình bày một số hàm M quan trọng trong nhóm hàm liên quan đến máy công cụ.

Các hàm điều khiển chất làm nguội

Hầu hết các nguyên công cắt gọt kim loại đều đòi hỏi làm nguội dụng cụ cắt bằng chất làm nguội thích hợp. Để điều khiển dòng chất làm nguội trong chương trình, có ba hàm M được sử dụng cho mục đích này:

M07 Phun sương ON
M08 Phun dòng ON
M09 Phun sương hoặc phun dòng OFF

 

Sương là hỗn hợp dầu cắt gọt pha trộn với không khí nén. Tùy theo nhà chế tạo máy công cụ, hàm này có thể là tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn trên máy CNC cụ thể. Một số nhà chế tạo thay hỗn hợp dầu và không khí bằng không khí, hoặc chỉ phun dầu,… Trong các trường hợp đó, trên máy công cụ thường có thềm thiết bị chuyên dùng. Nếu có tùy chọn này trên máy công cụ, hàm kích hoạt sự phun sương là M07.

Hàm tương tự M07 là M08, phun dòngchất lỏng làm nguội. Đây là ứng dụng làm nguội phổ biến trong lập trình CNC và là tiêu chuẩn đối với hầu hết các máy CNC. Chất làm nguội, thường là hỗn hợp thích hợp của dầu hòa tan và nước, được pha sẵn và chứa trong thùng chứa trên máy công cụ. Sự làm nguội lưỡi cắt của dụng cụ cắt là rất quan trọng vì ba lý do:

□      Giải nhiệt

□      Loại bỏ phoi

□      Bôi trơn

Lý do chính để sử dụng dung dịch làm nguội hướng đến lưỡi cắt là giải nhiệt phát sinh trong khi cắt gọt. Lý do thứ hai là loại bỏ phoi ra khỏi khu vực cắt, sử dụng áp lực của dung dịch này. Cuối cùng, dung dịch làm nguội tác động như chất bôi trơn để giảm ma sát giừa dao cắt và phôi. Sự bôi trơn làm tăng tuổi bền dụng cụ cắt và cải thiện độ bóng bề mặt.

Nói chung, thường không cần dùng đến dung dịch làm nguội khi dao cắt bắt đầu tiến đến bề mặt phôi hoặc khi dao trở về vị trí thay dao.. Để dừng chức năng làm nguội, bạn hãy dùng hàm M09 — Coolant off. M09 sẽ dừng sự cung cấp sương dầu hoặc dung dịch làm nguội. Trong thực tế, hàm M09 sẽ tắt động cơ bơm chất làm nguội.

Các hàm điều khiển chất làm nguội có thể được lập trình trong các block riêng rẽ hoặc cùng với chuyển động trục. Có các khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng trong thứ tự và thời điểm xử lý chương trình. Các ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ những khác biệt đó:

o Ví dụ A – Phun sương ON, nếu khả dụng

N 110 M07

o Ví dụ B – chât làm nguội ON:

N340 MO8

o Ví dụ c – Châ’t làm nguội OFF:

N500 M09

o Ví dụ D – chuyển động trục và chất làm nguội ON:

N2 3 0 GOO X11.5 Y10 . 0 MO8

o Ví dụ E – chuyển động trục và chất làm nguội OFF

N400 GOO Zl. 0 MO9

Cáo VÍ dụ này nêu rõ sự khác biệt trong xử lý chương trình. Nguyên tắc chung về lập trình chất làm nguội bao gồm:

□      Chất làm nguội ON hoặc OFF trong block riêng rẽ sẽ hoạt động trong block hàm đó được lập trình (các ví dụ A, B và C).

□      Chất làm nguội ON, khi lập trình với chuyển động của các trục, sẽ trở nên hoạt động đồng thời với sự chuyển động của các trục (ví dụ D).

□      Chất làm nguội OFF, khi lập trình với chuyển động của các trục, sẽ hiệu lực chỉ khi hoàn tất sự chuyển động của các trục (ví dụ E).

Công dụng chính của hàm M08 là kích hoạt động cơ bơm chất làm nguội, không bảo đảm lưỡi cắt nhận được chất làm nguội một cách tức thời. Trên các máy lớn với ống dẫn chất làm nguội dài hoặc máy với áp suất bơm chất làm nguội thấp, chất làm nguội có thề bị trễ do phải vượt qua khoảng cách từ bơm đến dao cắt.

Chất làm nguội cần được lập trình với hai vấn đề quan trọng:

□      Chất làm nguội không được phép phun ra ngoài khu vực làm việc (xụng quanh máy)

□      Không được phép xảy ra tình huống chất làm nguội phun đến lưỡi cắt nóng.

Vấn đề thứ nhất tương đối nhỏ. Nếu hàm điều khiển chất làm nguội bị sai vị trí trong chương trình, kết quả có thể chỉ là sự bất tiện. Khu vực bị ướt xung quanh máy sẽ dẫn đến các điều kiện không an toàn và cần được giải quyết một cách nhanh chóng. Tình huống nghiêm trọng hơn xảy ra khi chất làm nguội đột ngột phun vào lưỡi cắt trong khi cắt gọt. Sự thay đổi nhiệt độ ở lưỡt cắt có thể làm cho dao bị gãy và chi tiết gia công bị hư. Lưỡt cắt bằng hợp kim cứng bị ảnh hưởng của nhiệt độ lớn hơn so với thép gió (thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao). Bạn có thể ngăn chặn các vấn đề này trong khi lập trình, bằng cách sử dụng hàm M08 trong các block đứng trước block cắt. Ong dẫn dài hoặc áp suất chất làm nguội không đủ có thể làm chậm sự khởi động phun chất làm nguội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.