CÁC CHÚ THÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Nhiều loại chú thích và thông tin trong chương trình có thể được gộp vào thân chương trình trong các block riêng rè, hoặc như một phần trong block hiện hữu, chủ yếu khi thông báo là ngắn. Trong các trường hợp này, chú thích hoặc thông báo phải được đặt trong dấu ngoặc (đối với định dạng ASCII/ISO):

o Ví dụ A

N330 M00 (REVERSE PART)

o Ví dụ B

N330 MOO (REVERSE PART / CHECK TOOL)

o Ví dụ c

N330 MOO (REVERSE PART / CHECK TOOL)

Công dụng của thông báo hoặc chú thích trong chương trình là thông báo cho người vận hành máy về thao tác đặc biệt phải được thực hiện mỗi khi chương trình đạt đến giai đoạn xử lý khi thông báo xuất hiện. Chú thích rất hữu ích để hiểu chương trình và có thể được dùng để lập tài liệu cho chương trình.

Các thông báo và chú thích thường liên quan đến thông tin về thay đổi gá lắp, loại bỏ phoi ra khỏi lỗ, kiểm tra kích thước, kiểm tra điều kiện dao cắt… Block chứa thông báo hoặc chú thích chỉ được gộp vào nếu thao tác được yêu cầu là chưa rõ ràng từ chính chương trình — không cần mô tả thao tác trong từng block. Các chú thích và thông báo phải ngắn và tập trung, do chúng chiếm không gian nhớ trong bộ nhớ CNC.

Theo quan điểm thực tiễn, chuỗi các block thông báo và chú thích có thể được cung cấp ở đầu chương trình, để liệt kê mọi thông tin quan trọng về bản vẽ và dụng cụ cắt cần thiết cho gia công; Ví dụ:

01001(SHAFT – DWGB451)

(SHAFT TOOLING – OP 1 – 3 JAW CHUCK)

(T01 – ROUGH TOOL – 1/32R – 80 DEG)

(T02 – FINISH TOOL – 1/32R – 55 DEG)

(T03 – OD GROOVING TOOL – 0 .125 WIDE)

(TO4 – OD THREADING TOOL – 60 DEG)

Nl G20 G99 N2 . . .

Nếu không gian nhớ khả dụng của bộ điều khiển CNC bị hạn chế, sự sử dụng các block chú thích theo cách này có thể không thực tế. Sẽ tốt hơn nếu thông báo và chú thích được liệt kê trong bảng dụng cụ hoặc bảng xác lập, với mọi chi tiết cần thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.