Các bước tiến hành lập trình gia công trên phần mềm Pro E

gia cong proe

ü  Tạo Manufacturing Model

ü  Chọn máy và thiết lập gốc tạo độ lập trình, thiết lập retract

ü  Chọn bước công nghệ (chu trình gia công)

ü  Chọn dụng cụ cắt

ü  Thiết lập parameter và các chiến lược chạy dao

ü  Chọn đối tượng gia công (mặt, thể tích, profile, curve…)

ü  Mô phỏng đường chạy dao

ü  Kiểm tra gia công với mô phỏng Vericut

ü  Điều chỉnh post professor

ü  Xuất chương trình gia công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *