Các bề mặt của chi tiết trong phương pháp tiện

                         

                                 Bề mặt của chi tiết gia công

Mặt chưa gia công : là bề mặt của phôi mà từ đó mới cắt một lớp kim lọai.

Mặt đ gia cơng : là bề mặt được tạo thành trên phôi sau khi đ căt đi một lớp kim lọai .

Mặt đang gia  công (măt cắt gọt) : là mặt do lưỡi dao trực tiếp cắt gọt tạo thành, mặt cắt gọt có thể là mặt côn, trụ, phẳng và mặt định hình ty theo hình dạng v vị trí của mặt cắt trên dao.

Tên gọi các bề mặt tiện :

          

Phân loại theo bề mặt đạt được :

Mặt phẳng 1                                                                 * Mặt côn trụ 4

Mặt trụ      2                                                      * Mặt cong      5

Mặt côn     3                                                                 * Mặt xoắn     6

      Phân loại theo yếu tố gia công :

* Các bề mặt ngoài :

* Rãnh mặt đầu và hướng kính    7                         * Cắt rãnh          13

*  Rãnh hốc                                               8                         * Vai                   14

* Mặt tựa                                                   9                         * Bán kính          15

* Lăn nhám                                               10                       * Góc lượn         16

* Côn                                                         11                       * Ren                  17

*Vát góc                                                    12

* Các bề mặt trong :

* Mặt thoát dao                             18                                    * Lỗ khoan         22

* Lỗ                                                            19                                    * Lỗ côn             23

* ren                                                          20                                    * Rãnh thoát       24

* Mũi tâm                                                  21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.