BÙ vị trí theo trục z

Tính năng bù vị trí chỉ áp dụng cho các trục X và Y, và không áp dụng cho trục z. Trong hầu hết các trường hợp, trục z được điều khiển bằng bù khác — được gọi là bù chiều dài dụng cụ cắt (Chương 18). Nếu trục z được lập trình với lệnh G45 hoặc G46, trục đó cũng sẽ bị tác động.

sử dụng G47 và G48

Trong các ví dụ đã nêu, tính năng bù vị trí chỉ được dùng giữa zero máy và zero chương trình, là phương pháp xác định một cách chính xác vị trí của chi tiết trên bàn máy. Sự tăng đơn sử dụng lệnh G45 và sự giảm đơn sử dụng G46, do chúng là các lệnh duy nhất cần sử dụng.

Các lệnh G47 (tăng kép) và G48 (giảm kép) chỉ cần thiết cho sự bù bán kính được đơn giản hóa đến mức cao nhất, và chúng đã lạc hậu nhưng vẫn còn sử dựng.

Phay mặt

Trong phần kế tiếp (Chương 17), các nguyên lý phay mặt sẽ được trình bày chi tiết. Trong chương đó sẽ nêu rõ ví dụ về phương pháp bù vị trí được áp dụng để bù đường kính dao phay mặt ở vị trí trống trải, bất kể kích thước của dao. Đây có lẽ là khả năng duy nhất có thể sử dụng các lệnh G45 và G46 trong lập trình hiện đại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.