BÙ TRỪ HÌNH HỌC

Chỉ số bù hình học luôn luôn trùng với chỉ số trạm dao. Người vận hành đo và điền các giá trị bù hình học cho mọi dao cắt được dùng trong chương trình.

Khoảng cách từ vị trí zero máy phản ánh khoảng cách từ điểm quy chiếu dao đến điểm quy chiếu chi tiết gia công. Hình 13.11 minh họa sự đo giá trị bù hình học cho dao cắt ngoài.

 

13.12

Mọi giá trị X đều có giá trị dường kính và được lưu theo số âm đối với máy tiện sau, kiểu băng máy nghiêng. Các giá trị trục X cùng là âm (có thể dùng giá trị dương nhưng không thuận tiện). Phương pháp tính giá trị bù hình học được trình bày trong công nghệ chế tạo máy, không thuộc lĩnh vực lập trình.

Hình 13.12 minh họa phương pháp đo độ bù hình học cho dao cắt trong.

Khẩ năng thứ ba liên quan đến sự bù hình học được minh học trên Hình 13.13, nêu rõ sự bù hình học áp dụng cho dụng cụ cắt được dùng trên đường tâm trục chính (tại vị trí X0). Các

 

13.13
Hình 13.13. Bù hình học dao cắt theo đường tâm (khoan)

dụng cụ cắt này bao gồm mũi khoan tâm, mũi khoan, tarô ren, chuốt,.. Giá trị bù theo trục’X của chúng sẽ luôn luôn như nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.