BÓNG LAZER

bong lazer

Bóng lazer 40W: 4,500,000/cái

Bóng lazer 50W: 5,500,000/cái

Bóng lazer 60W: 7,000,000/cái

Bóng lazer 80W: 9,000,000/cái

   Bóng lazer 100W: 13,000,000/cái

   Bóng lazer 130W: 45,000,000/cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.