Block chuỗi ký tự

Mỗi dòng trong chương trình CNC được gọi là block. Block được định nghĩa là nhóm lệnh đơn được hệ thống CNC xử lý.

Block chuỗi thứ tự, block chương trình, hoặc đơn giản là block, thường là một dòng viết tay trong bản thảo chương trình, hoặc gõ trên máy tính trong bộ soạn thảo văn bản và kết thúc bằng phím Enter. Dòng này có thể gồm một hoặc vài từ ngữ chương trình, xác định nhóm lệnh đơn cho máy CNC. Nhóm lệnh chương trình có thể là tổ hợp gồm các lệnh chuẩn bị, từ ngữ tọa độ, các hàm và lệnh dụng cụ cắt, hàm điều khiển chất làm nguội, các lệnh tốc độ và lượng ăn dao, vị trí, … Nội dung của một block sẽ được xử lý như một đơn vị trước khi bộ điều khiển xử lý block kế tiếp. Khi toàn bộ chương trình CNC được xử lý, hệ thống điều khiển sẽ đánh giá các nhóm lệnh riêng rẽ (block) như một bước vận hành máy hoàn chinh. Từng chương trình đều có chuỗi các block cần thiết để hoàn tất một quá trình gia công. Chiều dài toàn bộ chương trình phụ thuộc vào tổng số block và kích cỡ của chúng.

CẤU TRÚC BLOCK

Trong block, số lựợng từ ngữ được phép là tùy theo nhu cầu. Một số bộ điều khiển giới hạn số lượng ký tự trong một block. Giá trị tối đa chí có tính lý thuyết đối với Fanuc và các bộ điều khiển tương tự, nhưng hầu như không có ảnh hưởng trong thực tiễn. Hạn chế duy nhất là trong một block không được phép có hai hoặc nhiều từ ngữ trùng lặp (hàm hoặc lệnh) trừ các mã G. Ví dụ, chỉ một hàm M (có thể có ngoại lệ) hoặc chỉ một từ ngữ tọa độ đốì với trục X là được phép trong một block. Thứ tự các từ ngữ trong block có thể hơi tự do, nghĩa là các từ ngừ có thể theo thứ tự bất kỳ với điều kiện block chuỗi thứ tự (địa chỉ N) được viết địa chỉ trước. Tuy thứ tự các từ ngữ riêng và trong block được phép theo thứ tự bất kỳ, nhưng tiêu chuẩn thực tế là đặt các từ ngữ trong block theo thứ tự logic, để chương trình CNC dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Cấu trúc block chương trình phụ thuộc vào hệ thông điều khiển và kiểu máy CNC. Block có thể chứa các nhóm lệnh sau, sắp xếp theo thứ tự chung. Mỗi block không cần chuyên biệt mọi dữ liệu chương trình, chỉ chọn những dữ liệu được yêu cầu.

Số block N
Các lệnh chuẩn bị G
Các hàm chung M
Các lệnh chuyển động trục XYZABCUV w…
Từ ngữ liên quan đến các trục J K R Q …
Tốc độ, lượng ăn dao, dụng cụ cắt s F T
Nội dung của block chương trình khác nhau

 

tùy theo loại máy công cụ, nhưng về logic, chúng luôn luôn tuân theo các nguyên tắc chung, bất kể hệ thống CNC hoặc máy công cụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.