BÀO THANH RĂNG P2: Thông số cơ bản

3. Các thông số cơ bản của thanh răng

Xét từ một răng ta thấy có đỉnh răng, chân răng chiều dày răng, chiều rộng răng, chiều cao răng, chiều dài răng. Trên (hình 1.1) thanh răng có các yếu tố cơ bản sau:

3.1 Môdun (m) là thông số chủ yếu. Môđun của thanh răng phải bằng môdun của bánh răng trong cặp truyền động: m = t/pi

3.2 Bước răng (t): t = pi. m = s + T

3.3. Chiều rộng rãnh răng (T): T =pi.m/2= 1,5708 m

3.4 Chiều dày răng (S): S = T = pi.m/2= 1,5708 m

3.5 Chiều cao dầu răng (h1): h1 = m

3.6 Chiều cao chân răng (h2); h2 = 1,25m

3.7  Khe hở chân răng (C): c = 0,25 m

3.8 Chiều cao phần làm việc của răng: h1 + h2= h – e = 2.25m – 0.25m = 2m.

3.9 Chiều cao toàn bộ của răng (h): h = h1 + h2+ C – 2,25 m

3.10 Góc đỉnh răng (a): a = 40°

3.11. Góc nửa dính răng (α/2) : α/2=20 độ

3.12. Chiều dài thanh răng được xác định bởi chiều dài có răng (L):

Lz = t.z = pi.m.z

Ta có thể lấy một ví dụ để xác định các thông số hình học của một thanh
răng, biết m = 2, z = 12. Các thông số được tính toán như sau:

  • t = 3.14m – 3.14.2 – 6.28mm
  • S = 1.57m = 1,57 . 2 = 3.14mm
  • C = 0.25m = 0,25 . 2 = 0.5mm
  • T = 1.57m = 1.57 . 2 = 3.14mm
  • H1 = m = 2mm
  • h2 – 1.25m – 1.25.2 – 2.5mm
  • h = 1,25m + m = 2.25m = 4.5mm
  • Lz = 6.28 . 12 = 75.36 mm

Trong trường hợp khi biết chiều dài thanh răng và số răng z. ta có thể xác định môđun bằng công thức: m = Lz /Z

Trong đó Lz được chọn cho một số răng nhất định, z là số răng nằm trong khoảng chiều dài mà ta chọn. Muốn có kết quả chính xác ta nên để cho z có sổ
răng chẵn, nên chọn z khoảng 10 răng là tô’t nhất. Ví dụ trên khoảng chiều dài ta chọn có 10 răng, mà L ta đo được 110mm.

Ta có: Lz /(pi.z)= 110/(3.14.10) = 3.503. Ta chon: m = 3.5mm.

 

Xem tiếp P3 tại : https://laptrinhcnc.com/bao-thanh-rang-p3-cac-phuong-phap-bao-thanh-rang/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.