Bảo dưỡng định kỳ cho máy CNC

Một trang bảo dưỡng định kỳ đã được bổ sung cho hệ điều khiển, nó được nhận ra trên màn hình những lệnh hiện thời có tên SCHEDULED MAINTENANCE và được truy nhập bởi nhấn PAGE UP hoặc PAGE DOWN nó cho phép người vận hành kích hoạt và không kích hoạt một đợt kiểm tra.

Một danh sách có thể được lựa chọn bởi nhấn phím mũi tên lên xuống. sự lựa chọn sau đó được kích hoạt hoặc không kích hoạt bởi việc nhấn phím ORGIN. Nếu sự lựa chọn kích hoạt,những giờ còn lại sẽ được hiển thị đúng. Nếu sự lựa chọn không kích hoạt, “-“ hiển thị thay vào đó. Những lựa chọn được theo dõi bởi thời gian được tích lũy khi nguồn bật (ON-TIME) hoặc bởi chu trình thời gian bắt đầu (CS-TIME). Khi nguồn được cung cấp và mỗi giờ sau đó, thời gian còn lại cho mỗi lựa chọn được giảm bớt. khi nó đạt đến không(hoặc âm) thông báo đến kỳ bảo dưỡng được hiển thị ở đáy màn hình. Một số âm giờ thông báo những giờ hết hạn đã qua. Chương trình bảo dưỡng có thể có thời gian của nó được điều chỉnh bởi việc sử dụng các mũi tên trái và phải. Một giờ được cộng vào hoặc trừ đi cho mỗi phím ấn lên giá trị lớn nhất là 10.000 giờ và nhỏ nhất là 1 giờ. Nhấn phím ORIGIN để khôi phục mặc định thời gian.

Thông báo này không phải là một báo động và không can thiệp với thao tác máy bằng bất kỳ cách nào. Mục đích là cảnh báo thao tác viên rằng một trong những danh sách lựa chọn trên yêu cầu sự chú ý. Sau khi sự bảo trì cần thiết đã được thực hiện, thao tác viên có thể lựa chọn chương (ORIGIN) để phục hồi gốc và sự đếm lùi bắt đầu lần nữa với một số mặc định của thời gian còn lại (giá trị này được xác định bởi phần mềm và không được biến đổi bởi thao tác viên) chương trình sẵn sang cho sự kiểm tra là:

bao duong

– Sự cần thiết thay thế dầu làm nguội:        100 lần mở máy

– Lọc không khí trong thùng điều khiển- thay thế:         250 lần mở máy

– Lọc dầu – thay thế: 250 lần mở máy

– Dầu  hộp số – thay thế: 1800 lần mở máy

– Thùng dầu làm nguội – kiểm tra mức

kẽ hở, dầu trong dầu làm nguội: 10 lần mở máy

– Hệ thống đường bôi trơn – kiểm tra mức: 50 chu kỳ khởi động

– Dầu hộp số –  kiểm tra mức: 250 lần mở máy

– Bịt kín/mất khả năng lau chùi, rách, rỉ ra –  kiểm tra: 50 chu kỳ khởi động

– Bộ lọc cung cấp khí – kiểm tra nước: 10 lần mở máy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *