Bảng công nghệ khi lập trình gia công

Một số công ty có đội ngũ các kỹ sư công nghệ hoặc lập kế hoạch gia công chịu trách nhiệm xác định quy trình công nghệ gia công. Nhừng người này đưa ra chuỗi các hướng dẫn gia công, vạch chi tiết về hành trình của từng phôi qua các bước công nghệ. Họ phân chia nguyên công cho từng máy, triển khai thứ tự gia công và các phương pháp định vị, chọn dụng cụ cắt, … Các hướng dẫn của họ được ghi lên bảng công nghệ kèm theo chi tiết gia công qua tất cả các bước chế tạo. Nếu có bảng công nghệ, bản sao của bảng đó là một phần trong tài liệu kỹ thuật. Một trong các mục đích của bảng công nghệ là cung cấp thông tin tối đa cho nhà lập trình để rút ngắn vòng quay giữa các chương trình. Ưu điểm chính của bảng công nghệ trong lập trình là bao quát mọi nguyên công cần thiết, cả CNC và cổ điển, do đó cung cấp khái quát về toàn bộ quy trình chế tạo. Bảng công nghệ chất lượng cao thường đưa ra quy trình công nghệ tương hợp gần gũi với các phương pháp lập trình gia công chi tiết.

Vì nhiều lý do, một số xưởng CNC thường không sử dụng bảng công nghệ hoặc tài liệu tương tự, do đó nhà lập trình CNC đồng thời phải là kỹ sư công nghệ. Môi trường đó cung cấp tính linh hoạt khá cao nhưng đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao.

Đặc tính kỹ thuật của vật liệu ( vật liệu gia công)

Nghiên cứu quan trọng trong quy hoạch lập trình là đánh giá vật lịệu phôi. Phôi còn thô và chưa được gia công cắt gọc (tấm, thanh, vật đúc, vật rèn, Một số phôi có thể được gia công sơ bộ, chuyển đến từ máy khác hoặc nguyên công kohác, có thể là nguyên khôi hoặc có lỗ sẵn, với lượng dư cần gia công bằng CNC. Kích cỡ và hình dạng phôi xác định phương pháp gá lắp và định vị. Lọai vật liệu (thép, gang, hợp kim đồng, hợp kim nhồm, …) tác động đến sự lựa chọn dụng cụ cắt và điều kiện gia công cắt gọt.

 

Định mức tính gia công

Một vấn đề quan trọng trong các đặc tính kỹ thuật vật liệu là tính gia công. Các bảng và đồ thị về lượng ăn dao và tốc độ được đề nghị cho các vật liệu thông dụng thường được các công ty chế tạo dụng cụ cắt cung cấp các đồ thị này rất hữu dụng trong lập trình, đặc biệt khi chưa biết rõ rệt vật liệu gia công. Các giá trị được đề nghị nói chung là điểm khởi đầu khá tốt, và sau này có thể được tốì ưu hóa, khi bịết rõ hơn các tính chất của vật liệu.

Định mức tính gia công theo đơn vị Anh là feet I minute (ft/min). Nói chung, có thể sử dụng các thuật ngữ surface feet per minute (feet bề mặt / min), constant surface speed (tô”c độ bề mặt không đổi, css hoặc CS), peripheral speed (tốc độ chu vi) hoặc surface speed (tốc độ bề mặt). Trong hệ mét, định mức tính gia công được tính theo đơn vị m/min. trong cả hai trường hợp, tốc độ trục chính (v/ph) dối với đường kính dao cho trước (trên máy phay) hoặc đường kính chi tiết đã cho (đối với máy tiện) được tính toán, sử dụng các GÔng thức chung. Đối với hệ Anh, tốc độ trục chính có thể được tính theo vòng/phút (v/ph).

, . 12xft/min r/mỉn = —————- 71 xD

Đối với hệ mét, công thức như sau:

1000xm/min

r/min =

n xD

r/min = Vòng/phút (tốc độ trục chính S)

12        =          Hệ số đổi foot sang inch.

1000    =          Hệ số đổi m sang mm.

ft/min   =          Tốc độ chu vi íeeưphút.

m/min  =          Tốc độ chu vi m/phút

7ĩ(pi)    =          Hằng số.

D = Đường kính dao (phay) hoặc đường kính phôi (tiện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.