Ví dụ về dùng G70 và G71 trong tiện cnc

 

Gia công chi tiết sau:

Chiều sâu cắt 4mm, rút dao 2mm, vị trí bắt đầu chu trình x74, z5.

Chương trình như sau:

 SSSS

 

N010 T0101                   ;cutter compensation

N020 M3 S800

N030 G0 X45 Z2

N040 G71 U2 R1               ;calling rough turning cycle format

N050 G71 P060 Q130 U0.25 W0.1 F0.25     ;calling program N number

N060 G0 X15.8

N070 G1 X23.8 Z-2

N080 Z-25

N090 X28

N100 X34 Z-33

N110 Z-48

N120 X42

N130 Z-58

N140 G0 X100 Z100

N150 X45 Z3

N160 G70 P060 Q130            ;calling finish machining cycle

N170 G0 X100 Z100

N180 T0200                    ;back off

N190 M05

N200 M30
[adrotate banner=”1″]

One comment

  1. Cách viết chương trình G70 G71

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.