6.1 Công Dụng Và Đặc Điểm Của Các Loại Dao Phay

Phay là một phương pháp gia công kim loại được phổ biến trong« các xưởng cơ khí để gia công các mặc phẳng, mặt định hình phức tạp, rãnh then, cắt đứt,trục then hoa, bánh răng  v.v… Phay đạt độ chính không cao (cấp 3, 4, 5) và nhấp nhô bề mặt  khoảng Ra ≈6.3 µm Trên hình 6.1 trình bày các loại dao phay được dùng phổ  biến hiện nay.

cong-dung-va-dac-diem1

–    Dao phay trụ răng xoắn (hình 6.la); dao phay mặt đầu (hình 6.1b); dao phay đĩa ba mặt (hình 6.1c); dao phay đĩa cắt đứt (hình 6.1 d); dao phay trụ đứng (hình 6.le); dao phay góc (hình 6.1g); dao phay định hình (hình 6. lh).

Dao phay là loại dụng cụ cắt có nhiều phần cắt (nhiều lưỡi cắi), nên quá trình cắt có những điểm giống như khi tiện, ngoài ra còn có những dặc điểm riêng:

–    Do có nhiều lưỡi cắt tham gia cắt đồng thời nên nâng suất cao.

–    Khối lượng thân dao lớn nên truyền nhiệt tốt hơn.

–    Diện tích cắt luôn thay đổi (sẽ khảo sát cụ thể sau) nên dỗ sinh ra rung động.