5-Axis Double Column Machine Center – OKUMA HOWA

ANBE-0912-01_01
ID#: ANBE-0912-01
Model: VMP-8
Năm: 1992
Hệ điều khiển: FANUC-15M
Nước sản xuất: Japan
Kích thước bàn: 1500×900 mm
Hành trình X: 1000 mm
Hành trình Y: 1650 mm
Hành trình Z: 1000/0.001 ̊(AB) mm
Tải trọng lớn nhất: 1500 kg
Tốc độ trục chính: 3150 rpm
Số dao dự trữ lớn nhất: 100 pcs
Loại đầu dao: BT50
Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *