4.6 Hiện Tượng Rung Khi Cắt

Rung động khi cắt ảnh hưởng trực tiếp đến nhấp nhô bc mặt và tuổi bền của dụng cụ cắt. Rung động cũng ảnh hưởng đến năng suất quá trình gia công.

Rung động trong quá trình cắt gồm hai loại: rung động cưỡng bức và tự rung.

*   Rung động cưỡng bức được gây ra do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

–    Do sự không cân bằng của các bộ phận máy, dụng cụ, đồ gá và chi tiết gia công.

–    Do hệ thống truyền động của thiết bị có hiện tượng va đập tuần hoàn.

–    Do lượng dư gia công không đều, do các chuyển động không cân bằng. Những nguyên nhân trên có thể thấy được và tìm được biện pháp khắc phục.

*   Tự rung là những rung động xuất hiện trong khi cắt và nguyên nhân chủ yếu là:

–    Do lực cắt thay đổi. vận tốc cắt thay đổi.

–    Do lực ma sát trên mặt trước và mặt sau của dao thay đổi.

–    Do sự hình thành và mất đi lẹo dao.

–    Do biến dạng đàn hồi dao, chi tiết v.v…

Qua nghiên cứu thực nghiệm có thể xác định được ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu của quá trình cắt đến rung động.

–    Ảnh hưởng của chế độ cắt.

Tăng tốc độ cắt V thì biên độ rung động tăng, đến giá trị cực đại tăng V tiếp tục thì biên độ giảm (hình 4.16).

–    Ảnh hưởng của lượng chạy dao s.

Chiều dày cắt a (lượng chạy dao S) tãng thì biẽn độ rung động giảm (hình 4.17).

–    Ảnh hưởng của chiều sâu cắ t.

Chiều sâu cắt càng tăng biên độ dao động tăng (hình 4.18).

hien-tuong-rung-khi-cat

 

–   Ảnh hưởng thông số hình học dụng cụ

Góc trước ϒ càng nhỏ, biên độ dao động càng lớn (hình 4.19).

Góc nghiêng chính φ càng lớn biên độ rung động càng nhỏ (hình 4.20)

hien-tuong-rung-khi-cat1