4.5 Hiện Tượng Cứng Nguội Và Tình Trạng Ứng Suất Dư Ở Lớp Bề Mặt

Sau khi gia công, lớp bề mặi bị biến dạng. Đặc tính cơ lý   của lớp  bềmặt khác với tính chất của vật liệu ban đầu. Tính chất, của     lớp bề     mặt dược đánh giá bởi các yếu tố sau:

Mức độ cứng nguội ΔН được xác định bởi công thức:

hien-tuong-cung-nguoi

Trong đó:

Hm – Độ cứng tế vi của lớp cứng nguội.
Ho – Độ cứng tế vi của vật liệu ban đầu.

Chiều sâu lớp cứng nguội tcn và tình trạng ứng suất dư lớp bề mặt. Nguyên nhân chủ yếu là do kết quả biến dạng dẻo và ma sát nên lớp bề mặt bị biến cứng. Ngoài ra, khi gia công lớp bề mặt còn bị biến dạng phụ thêm do đầu dao có bán kính p đè lên bề mặt đã gia công của chi tiết gây nên biến dạng đàn hồi. Kết quả của cứng nguội là làm cho bề mặt chi tiết sau khi gia công trở nên bền và cứng hơn. Độ cứng của lớp cứng nguội so với độ cứng ban đầu trung bình tăng lên khoảng 10 ÷ 50% đối với các loại thép kết cấu, từ 60 ÷ 70% đối với đồng thau và từ 90 ÷ 100% đối với nhôm. Chiều sâu lớp cứng nguội khi gia công thép kết cấu có độ cứng trung bình t vào khoảng từ 0,02 ÷ 0,5mm. Khi gia công các loại vật liệu có độ dẻo lớn thì hiện tượng cứng nguội xảy ra với mức độ cao hơn và chiều sâu lớp cứng nguội cũng tăng cao hơn (2÷3 lần).

Do lớp bề mặt bị biến cứng nên trong lớp bề mặt chịu tình trạng ứng suất – úng suất đó được gọi là ứng suất đư σd ứng suất dư có thể kéo hoặc nén. Ứng suấi dư nén (σd< 0) có ảnh hưởng tốt khi bề mặt chi tiết chịu ứng suất chu kỳ σ1.

Các nhân tố ảnh hưởng đến biến dạng dẻo và ma sát đều ảnh hưởng đến mức độ và chiều sâu lớp cứng nguội.

Khi tăng tốc độ cắt thì mức độ và chiều sâu lớp cứng nguội đều giảm. Lượng chạy dao có ảnh hưởng đến cứng nguội nhiều hơn là chiều sâu sắt. Dao mòn nhiều (p↑) thì mức độ và chiều sâu cứng nguội đều tăng. Hiện tượng cứng nguội và tình trạng ứng suất dư lớp bề mặt là chất lượng cơ lý của lớp bề mặt sau khi gia công.

Chất lượng chi tiết còn được đánh giá bằng những tiêu chuẩn về hình dạng hình học thực tế của bề mặt gia công, độ chính xác kích thước và chiều cao nhấp nhô hình học (Ra hoặc R,). Thông số hình học dao, chế dộ cắt và một số nhân tố công nghệ khác có ảnh hưởng đến nhấp nhô bề mặt.

Như trong chương 2 đã trình bày khi S tăng. φ và φ1 tăng, thì chiều cao nhấp nhô tăng và ngược lại. Tăng góc sau a và góc trước Ỵ thì biên dạng và ma sát giảm nên nhấp nhô hình học giảm. Tốc độ cắt V ngoài vùng lẹo dao thì nhấp nhô giảm.