4.2 Các Dạng Phoi

4.2.     Các dạng phoi

Trong quá trình cắt tùy theo chế độ cắt. Vật liệu gia công và thông số hình học phần cắt của dao, phoi cắt ra có nhiều dạng khác nhau:

–    Phoi vụn. Phoi cắt ra có dạng các hạt nhỏ (vụn) hình 4.4a. Khi cắi các loại vật liệu giòn (gang, đồng thau cứng giòn…) tốc độ cắt thấp. Phoi cắt ra thường có dạng này. Khi cắt ra phoi vụn lớp kim loại bị cắt không qua giai đoạn biến dạng dẻo. Do tác dụng của dao vào lớp cắt, trong vật liệu giạ công xuất hiện ứng suất nén theo phương chuyển động của dao. Mặt khác theo phương vuông góc với chuyển động xuất hiện ứng suất kéo. Phoi bị tách ra thành các yếu tố nhỏ chủ yếu do tác dụng của ứng suất kéo bởi vì vật liệu giòn là loại vật liệu có ứng suất kéo cho phép nhỏ hơn nhiều lần ứng suất nén (chịu kéo của lớp vật liệu kém hơn nhiều lần chịu nén). Khi cắt ra phoi vụn, rung động quá trình cắt lớn, chất lượng bề mặt gia công giảm.

–    Phoi xếp: Phoi cắt ra có dạng các hạt xếp với nhau thành từng đoạn ngắn (5÷ 6cm) (hình 4.4b). Phoi xếp có được khi cắt các loại vật liệu dẻo (thép, đồng thau…) ở tốc độ cắt thấp, chiều dày cắt lớn và góc cắt lớn. Phía phoi tiếp xúc với mặt trước có dạng trơn bóng; mật kia có dạng răng cưa. Phoi giống như có các hạt xếp vào nhau (hình 4.4b). Phoi xếp do lớp cát bị biến dạng nhiều, vật liệu gia công mất tính dẻo, và được hóa bền đến mức các phần tử phoi đều bị trượt theo mặt (hình 4.1). Chất lượng bề mặt khi cắt ra phoi xếp thấp.

qua-trinh-tao-phoi

–    Phoi dây: Phoi cắt ra có dạng dây dài liên tục (hình 4.4c). Loại phoi này có được khi cắt các loại vật liệu dẻo với tốc độ cắt cao, chiều dày cái nhỏ. Bé mặt phoi trượt trên mặt trước bóng, phía dối diện hơi có gợn sóng. Ở phoi dây không thấy các mặt trước như ở phoi xếp. Điều dó chứng lỏ mức độ biến dạng dẻo khi tạo thành phoi dây ít hơn khi tạo thành phoi xếp. Khi cắt ra phoi dây, lực cắt đơn vị nhỏ và ít thay đổi, ít rung động và chất lượng bề mặt cao hơn khi cắt ra phoi xếp.