PHAY TRỤC VÍT, BÁNH VÍT 8: Trình tự các bước phay bánh vít

TT Bước công việc

Chỉ dẫn thực hiện

1 Nghiên cứu bản vẽ –  Đọc hiểu chính xác bản vẽ.

–   Xác định được: số răng (z), chiều cao răng (h), đường kính đỉnh răng (Di), chiều dày răng, môđun (m), góc xoắn (β), hướng xoắn…

–  Vật liệu của chi tiết gia công.

–  Chuyển hóa các ký hiệu thành các kích thước gia công tương ứng.

2 Lập quy trình công nghệ –      Nêu rõ thứ tự các bước gia công, gá đặt. dụng cụ cắt, dụng cụ đo, chế độ cắt và tiến trình kiểm tra cụ thể cho các phương pháp phay: Phay thô, phay bao hình, phay bằng cách sử dụng bánh răng lắp ngoài.

–      Tính toán chính xác các thông số hình học cần thiết.

–      Xác định chính xác số vòng lỗ và số lỗ theo z.

3 Chuẩn bị vật tư thiết bị
dụng cụ
–   Chuẩn bị đầy đủ: Máy, dụng cụ gá, rà, dụng cụ
đo kiểm.-   Kiểm tra phôi: Đường kính phôi, chiều dày phôi,
độ đồng tâm,…-  Chọn dao đúng môđun, đúng số hiệu.

–  Dầu bôi trơn ngang mức quy định.

–  Tình trạng máy móc làm việc tốt, an toàn.

4 Gá lắp dao –  Gá dao chính xác trên trục nằm hoặc trục đứng.

–  Đường tâm dao vuông góc với đường tâm phôi.

–  Độ đảo mặt đầu cho phép ±0,1 mm.

5 Gá phôi và lấy tâm Xác định đúng chuẩn gá

–   Lấy đường tâm bằng cách chia đường tròn ra 2, hoặc 4 phần bằng nhau hay bằng êke và thước cặp.

–  Rà tròn phôi.

–  Lấy tâm phôi chính xác.

6 Phay thô –   Quay xiên bàn máy đối với trục nằm, quay xiên đầu dao đối với trục đứng.

–  Chọn chế độ cắt hợp lý.

–   Điều chỉnh đường tâm dao trùng với điểm giữa đường tâm phôi.

–  Thực hiện đúng trình tự và phương pháp phay trục vít.

– Đúng số răng, đều, đúng hướng góc và hướng xoắn.

–  Ăn khớp sít, êm với trục vít cùng môđun.

–  Trừ lượng dư cho bước gia công tinh.

7 Phay tinh bằng phương
pháp bao hình
–   Nới lỏng trục gá bằng cách tháo tốc ra khỏi trục, cho trục mang chi tiết chạy trơn (hoặc trục chính đầu chia độ chạy lồng không).

–  Lắp dao phay trụ lăn lên trục ngang.

–  Chọn chế độ cắt hợp lý.

–  Tăng chiều sâu cho đến khi phay đúng chiều sâu.

8 Phay bằng phương
pháp sử dụng bánh
răng lắp ngoài.
–   Tính toán hệ bánh răng lắp ngoài và chọn bánh răng thay thế theo các số răng cho phép có sẵn ở mỗi xưởng thực hành theo 4 và hệ 5.

–    Lắp bánh răng lắp ngoài đúng vị trí, các bánh răng ăn khớp êm, nhẹ.

–   Quay xiên bàn máy đối với trục nằm, quay xiên đầu dao đối với trục đứng.

–  Chọn chế độ cắt hợp lý.

–   Điều chỉnh đường tâm dao trùng với điểm giữa đường tâm phôi.

–    Thực hiện đúng trình tự và phương pháp phay bánh vít.

– Đúng số răng, đều, đúng hướng góc và hướng xoắn.

–  Ăn khớp sít, êm với trục vít cùng mô đun.

–  Sai lệch kích thước, độ nhám trong phạm vi cho phép.

9 Kiểm tra hoàn thiện –  Kiểm tra tổng thể chính xác.

–  Ghi phiếu theo dõi đầy đủ.

–  Thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp.

–  Giao nộp thành phẩm đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.