Mastercam X7 2D_ Lệnh fillet

Lệnh fillet Chọn menu >  Create > Fillet, hoặc chọn biểu tượng  ta có 2 chế độ Fillet như sau: 1 Fillet entities bo từng góc. – Nhập bán kính – Chọn chế độ fillet: style, trim, no trim – Chọn đối tượng  thứ nhất – Chọn đối tượng  thứ …

Xem thêm

Mastercam X7 2D_Các lệnh sketch1: Lệnh point

Các lệnh sketch, dựng hình căn bản 1 Lệnh point Lệnh point được biểu hiện với dấu (+). Những điểm này được sử dụng như là điểm chuẩn cho các cấu trúc hình học khác khi mà chúng ta cần Chọn Creat >point . từ độ bạn có thể nhìn thấy …

Xem thêm

Mastercam X7 2D_Chức năng chính trong các trình đơn

Chức năng chính trong các trình đơn 1.Thanh trình đơn –Menubar File: chứa các lệnh về file như: tạo bản vẽ mới, mở bản vẽ có sẵn, lưu bản vẽ, … Edit: chứa các lệnh hiệu chỉnh như: cắt, sao chép, dán, xóa, trim/break đối tượng , … View: chứa …

Xem thêm

BÀO BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG P3: Kiểm tra

4 Kiểm tra kích thước, độ nhám Sử dụng thước cặp, panme đo ngoài kiểm tra các kích thước như đường kính đỉnh răng, chiều dày răng, độ nhám bằng so sánh. 4.1 Kiểm tra độ đều răng – Dùng calíp giới hạn, hoặc thước cặp, hoặc panme do răng …

Xem thêm