Máng chuyển phôi

12-3. Máng chuyển phôi Mục dích của máng chuyên phôi là vận chuyển phôi từ phễu đến máy công tác, đồng thời làm nhiệm vụ định hưổng vị trí của phôi trong không gian một cách chính xác và dự trữ phôi để đảm bảo cho sự hoạt động bình …

Xem thêm

CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG (tt)

12-2-3. Một số kết cấu phễu chứa phôi Để đảm bảo chứa đủ lượng phôi cần thiết nhằm đảm bảo cho hệ thống sản xuất đạt được năng suất theo yêu cầu, cần thiết phải xác định được hình dáng và kích thước của phễu Công thức xác định thể …

Xem thêm

CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG

Phần II CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG Chương 11 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 11-1. Khái niệm Hiện nay, các quá trình sản xuất các sản phẩm trên máy cắt kim loại, các máy gia công bằng áp lực (như cán, uốn , dập, đột…), các quá trình công nghệ lắp …

Xem thêm

DỤNG CỤ PHỤ

Chương 10 DỤNG CỤ PHỤ 10-1. Khái niệm chung. Tất cả những cơ cấu dùng đế gá đặt dao khi gia công đều gọi là dụng cụ phụ (như ổ gá dao trên máy tiện, các loại trục gá dao, mang ranh, dầu rêvonve…). – Phần lớn dụng cụ phụ …

Xem thêm

ĐỒ GÁ LẮP RÁP

Chương 9 ĐỒ GÁ LẮP RÁP 9-1. Khái niệm. – Đồ gá lắp ráp là những đồ gá dùng để xác định vị trí và kẹp chặt chi tiết (hoặc sản phẩm) trong quá trình lắp ráp. – Người ta chia đồ gá lắp ráp làm hai loại: đồ gá …

Xem thêm

ĐỒ GÁ KIỂM TRA

Chương 8 ĐỒ GÁ KIỂM TRA 8-1. Khái niệm chung – Đồ gá kiểm tra dùng để đánh giá độ chính xác hoặc chất lượng bề mặt của phôi, chi tiết hoặc sản phẩm ưong quá ưình gia công và khi thu nhận sản phẩm. – Độ chính xác kiểm …

Xem thêm

CÁC CƠ CẤU KHÁC CỦA ĐỒ GÁ GIA CÔNG

Chương 6 CÁC CƠ CẤU KHÁC CỦA ĐỒ GÁ GIA CÔNG Ngoài các cơ cấu định vị, kẹp chặt, định tâm, cơ cấu phóng đại lực kẹp, cơ cấu sinh lực…, tuỳ theo loại gia công, đồ gá gia công còn cần các cơ cấu khác như: cơ cấu dẫn …

Xem thêm

CƠ CẤU TỰ ĐỊNH TÂM

Chương 4 CƠ CẤU TỰ ĐỊNH TÂM 4-1. khái niệm. Cơ cấu tự định tâm là những cơ cấu vừa định vị, vừa kẹp chặt đồng thời có tác dụng làm cho tâm đối xứng của chi tiết trùng vổi tâm của cơ cấu tự định tâm. Cơ cấu tự …

Xem thêm

CÁC CƠ CẤU SINH LỰC

Chương 5 CÁC CƠ CẤU SINH LỰC Tuỳ theo nguồn năng lượng sử dụng, các cơ cấu sinh lực của đồ gá có thể chia ra: khí nén, dầu ép, chân không, từ, điện từ, diện-cơ khí, li tâm…So với cơ cấu kẹp bằng tay tuy chúng có một sổ …

Xem thêm