Home / / Phụ tùng CNC / VITME

VITME

vitme

                                    Vitme Bước 5

Vitme (SCR) 12: 365,000/m

Vitme (SCR) 16: 365,000/m

          Vitme (SCR) 16: 835,000/m (TBI)

Vitme (SCR) 20: 420,000/m

         Vitme (SCR) 20: 935,000/m (TBI)

Vitme (SCR) 25: 430,000/m

         Vitme (SCR) 25: 990,000/m (TBI)

             Vitme (SCR) 32: 1,320,000/m (TBI)

  Vitme (SCR) 40: 1,600,000/m

                                    Vitme bước 10

                  Vitme (SCR) 16: 525,000/m

                  Vitme (SCR) 16: 880,000/m (TBI)

                  Vitme (SCR) 20: 575,000/m

                  Vitme (SCR) 20: 1,030,000/m (TBI)

                  Vitme (SCR) 25: 610,000/m

 Vitme (SCR) 25: 1,070,000/m (TBI)

  Vitme (SCR) 32: 1,365,000/m (TBI)

   Vitme (SCR) 40: 1,890,000/m (TBI)

  Vitme (SCR) 50: 2,410,000/m (TBI)

One comment

  1. Cần mua vit me trên web mà k thấy số điện thoại để liên lạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *