Home / Uncategorized / Ví dụ về gia công trên máy Haas

Ví dụ về gia công trên máy Haas

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế và mô phỏng trên  phần mềm CAM ta tiến hành xuất mã G để chyển sang máy Haas gia công.

Việc xuất mã G sang máy Haas thông qua phần mềm NC:

gc has

Hình 5.8  Phần mềm NC

Các bước chuẩn bị gia công

– Chuẩn bị phôi:

Sử dụng phôi nhôm, có đường kính Φ100, chiều dày 20 mm.

gc has 1

Hình 5.9  Phôi gia công 

– Dụng cụ cắt:

+ Dao 1: đường kính 10 mm, tốc độ cắt là 70 mm/phút, tốc độ quay của trục chính 2000 vòng/phút.

+ Dao 2: đường kính 4 mm, tốc độ cắt 100 mm/phút, tốc độ quay của trục chính là 3000 vòng/phút.

+ Dao 3:  dao phay vát mét đường kính 16 mm , tốc độ cắt 100 mm/phút, tốc độ quay của trục chính 2500 vòng/phút.

gc has 2

                                  Hình 5.10  Dụng cụ cắt

– Gá lắp phôi:

+ Do phôi gia công là phôi trụ tròn nên trong quá trình gá lắp phải đảm bảo sao cho phôi không bị xê dịch, biến dạng.

+ Tiến hành bù chiều dài các dao.

+ Chuẩn gốc phôi và đặt làm gốc chương trình.

+ Nhận mã G nhờ phần mềm NC.

+ Mô phỏng trước khi gia công trên máy Haas.

+ Cuối cùng ta tiến hành gia công chi tiết sau khi đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị và kiểm tra.

Quá trình gia công

 gc has 3

   Hình 5.11  Gia công mặt đầu

gc has 4

   Hình 5.12   Phay hốc bên trong

 gc has 5

 

Hình 5.13   Phay vát mép

gc has 6

Hình 5.14  Phay răng

 

gc has 7

 

   Hình 5.15  Chi tiết sau khi gia công mặt thứ nhất

gc has 8

  Hình 5.16  Phay mặt đầu mặt thứ hai

 

 

Sau quá trình gia công ta thu được sản phẩm:

 

 

gc has 9

Hình 5.17  Sản phẩm sau khi gia công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *