Home / Uncategorized / Ví dụ Quá trình gia công đĩa li hợp trên Topsolid

Ví dụ Quá trình gia công đĩa li hợp trên Topsolid

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

chia làm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: gia công mặt thứ nhất

Đầu tiên ta tiến hành phay mặt đầu xuống 2 mm. chọn gốc tọa độ trùng với tâm của phôi, sử dụng dao Ф10 để phay.

Hình 5.3  phay mặt đầu

 

 gc tl 1

 

Tiếp theo gia công hốc Ф75, vẫn sử dụng dao đường kính Ф10. Phay hốc xuống 6 mm.

 

gc tl 2

Hình 5.4  phay hốc

 

Tiến hành phay vát mép, sử dụng dao phay vát mép Ф16.

gc tl 3

Hình 5.5  Phay vát mép

 

Cuối cùng phay contour, sử dụng dao phay đường kính 4 mm, chiều sâu 6mm.

Hình 5.6  Phay contour

 gc tl 4

– Giai đoạn 2: gia công mặt thứ hai

Sau khi gia công xong mặt thứ nhất ta tiến hành tháo và lật chi tiết gia công mặt thứ hai.

Mặt thứ hai ta chỉ cần gia công mặt đầu, sử dụng dao Ф10

gc tl 5

Hình 5.7  Phay mặt còn lại của chi tiết

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *