Home / Ứng Dụng (page 2)

Ứng Dụng

Học CNCKad Bài_22: Bảng dụng cụ (Tools Menu)

1) Bảng dụng cụ (Tools Menu) Bảng này cho phép sửa đổi, nhập dụng cụ đột trong file set-up: File dụng cụ (Tool File) Lựa chọn này dùng để xác định dụng cụ mới. Trước khi tiến hành công việc cần chú ý: –       Xcm Tool Definication. –       Hướng biến …

Xem thêm

Học CNCKad_Bài 19: Thanh tay kẹp (Clamps tab)

1)   Thanh tay kẹp (Clamps tab) Nếu máy di chuyển tay kẹp, bạn có thể xác định vị trí của chúng ở bảng sau: 2)    Vùng kẹp (Clamp Co-ords) Thông thường, khi đặt một kích thước mới của tấm trên trục X, tay kẹp tự động thiết lập giá …

Xem thêm