Home / Ứng Dụng / Đột dập (page 3)

Đột dập

Học CNCKad_Bài 15: Tự động thay đổi vị trí cho tấm có kích thước nhỏ (Automatic Reposition for Small Sheet)

9.1.       Tự động thay đổi vị trí cho tấm có kích thước nhỏ (Automatic Repositỉon for Small Sheet) Như đã được nói ở trên, kích thước nhỏ nhất của lấm được sử dụng cho quá trình đột bằng 3,5 lần diện tích vùng nguy hiểm. Với tấm nhỏ hơn, thì …

Xem thêm

Học CNCKad_Bài 12:. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM)

5. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM) Lựa chọn này dùng để sửa đổi khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột trước của vị trí đột, sau khi chọn từ menu CAM, kích vào vị trí dột muốn đặt và hộp thoại sau sẽ mở: Hộp thoại trên, tất …

Xem thêm

Học CNCKad_Bài 11:Thư mục CAM (CAM Menu)

Thư mục CAM (CAM Menu) Danh sách chi tiết này đề cập tới tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình gia công, từ việc đặt vị trí đột trên bản vẽ gia công tới cách xác định bao quát máy. Thiêt lập khoảng cách dịch chuyển của …

Xem thêm