Home / Thực hành / Lập trình CNC (page 4)

Lập trình CNC

Tổng quan về máy CNC Fanuc

Ở các máy cắt thông thường, việc điều khiển các chuyển động cũng như thay đổi vận tốc của các bộ phận máy đều được thực hiện bằng tay. Với cách điều khiển này, thời gian phụ khá lớn, nên không thể nâng cao năng suất lao động. Để giảm …

Xem thêm