Home / Thực hành / Dựng hình (page 5)

Dựng hình

Làm quen Mastercam v9-X_Bài2:Lệnh CONFIGURE trong thiết lập cấu hình mastercam

  LỆNH CONFIGURE: Ý NGHĨA: Thiết lập cấu hình. DẠNG LỆNH: Trình đơn: main menu -screen-configure Thanh công cụ:  Dòng lệnh : Gõ chữ s, chữ c   GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Allocations: các giá trị giới hạn Current RAM allocation                                   : dung lượng bộ nhớ RAM Maximum …

Xem thêm

Làm quen Mastercam v9-X_Bài1:Giới thiệu chung về phần mềm gia công mastercam

A/Những điểm khác nhau của mastercam X với các phiên bản V8-V9: 1-GIAO DIỆN : Sau cài đặt, trên màn hình hiển thị các biểu tượng: Mastercam X :      Mastercam V9:        Trong Mastercam X tích hợp tất cả các Toolpath: Tiện, Phay, cắt dây vào …

Xem thêm