Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 8: Hướng dẫn sử dụng LỆNH PATTERN trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 8: Hướng dẫn sử dụng LỆNH PATTERN trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

LỆNH PATTERN

Ý NGHĨA:

Chèn các đối tượng đã có vào bản vẽ hiện hành.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn                 : Main Menu Create -> Nextmenu -> Pattern
Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ T.

GIẢI THÍCH:

Đặt các thông số:

Name : tên file chứa đối tượng cần chèn
Scale : tỉ lệ chèn so với đối tượng gốc
Rotate : góc xoay khi chèn
X,Y,Z mirror : đối xứng theo các trục X,Y,Z (yes hoặc no)
Main C/L : sử dụng màu, lớp hiện hành khi chèn (yes hoặc no)
Path : đường dẫn của tệp chèn

 

Mastercam 9.0 khi thực hiện các lệnh xuất hiện bảng thoại sau:

tu-hoc-mastercam2-48
Khi chọn Name (Biểu tượng … với Mastercam 9.0) xuất hiện bảng thoại: chọn file cần chèn, chọn open.

tu-hoc-mastercam2-49

Hoặc chọn Path hiển th đường đản chứa fĩle chèn:

tu-hoc-mastercam2-50

Chọn Do it, k ết thúc lệnh.

wie schreibe ich eine bachelorarbeit https://bachelorschreibenlassen.com.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang