Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng lệnh POLYGON và ELLIPSE

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng lệnh POLYGON và ELLIPSE

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

A-LỆNH POLYGON:

Ý NGHĨA:

Tạo hình đa giác

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu Polygon
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ p.

 

Nhập các thông số:

tu-hoc-mastercam2-27

 

Nhấn Do it.
Enter the center point: nhập toạ độ tâm.
Trong Mastercam 9.0 khi thực hiện lệnh trẽn xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-28

Number of sides: số cạnh đa giác
Radius : bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác (Measure radius to comer được kích hoạt)
Create NURBS  : tất cả các cạnh của da giác là một đối tượng

tu-hoc-mastercam2-29

B-  LỆNH ELLIPSE:

Ý NGHĨA:

Tạo hình elíp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu —> Create —> Nextmenu —> Ellipse
Thanh công cụ : tu-hoc-mastercam2-30
Dòng lệnh :Gõ chữ c, chữ N, chữ E.

GIẢI THÍCH:

Nhập các thông số:

tu-hoc-mastercam2-31

Nhấn Do it.
Enter the center point: nhập toạ độ tâm.

 

Trong Mastercam 9.0 khi thực hiện lệnh trẽn xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-32

Các thông số có ý nghĩa đã giải thích ỏ trên.

tu-hoc-mastercam2-33

 

 

 

 

Im abgleich mit deinem vorher aufgestellten konzept zeigt dir, dass du die Steuerung frage was will ich eigentlich zeigen/sagen.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang