Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

matercam15

 

 

 

LỆNH SHELL

Ý NGHĨA:

Tạo vỏ hộp từ khối đã có.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu ->Solids —> Shell.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ s

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

Select body or face(s) to be left open: chọn khối hoặc mặt của khối.
Nếu chọn Faces thì bề mặt được chọn sẽ không tạo bề dày. Nếu chọn Solids sẽ tạo bề dày cho tất cả các mặt của khối.

 

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-47

 

 

Which parts of the world do www.essaysheaven.com cheap essay you find the plant species.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang