Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

matercam15

 

 

 

LỆNH SHELL

Ý NGHĨA:

Tạo vỏ hộp từ khối đã có.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu ->Solids —> Shell.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ s

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

Select body or face(s) to be left open: chọn khối hoặc mặt của khối.
Nếu chọn Faces thì bề mặt được chọn sẽ không tạo bề dày. Nếu chọn Solids sẽ tạo bề dày cho tất cả các mặt của khối.

 

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-47

 

 

Which parts of the world do www.essaysheaven.com cheap essay you find the plant species.