Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-42

 

LỆNH FILLET:

Ý NGHĨA:

Tạo đường gân cong.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu :Main Menu-> Solids->fillet
Trên dòng lệnh:Gõ chữ o, chữ F

GIẢI THÍCH

Xuất hiện dòng nhắc:

Select entities to fillet: chọn khối để tạo gân cong. Có thể chọn theo 2 cách
tu-hoc-mastercam4-43

 

Select entỉties to fillet: chọn tiếp, nếu không chọn Done Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-44

 

tu-hoc-mastercam4-45

tu-hoc-mastercam4-46

Coming up with such questions will form a basis of writing that topic write an essay for money you do not associate with.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang