Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh CHAMFER

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh CHAMFER

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-36

LỆNH CHAMFER:

Ý NGHĨA:

Vát cạnh các khối.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu -> Soiids -> Chamfer
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ c

 

Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam4-37

GIẢI THÍCH:

a/1 Distance:chỉ xác định một chiều dài vát.

 Select entities to chamfer: chọn khối để vát cạnh
FromBack : nếu chọn Y (Yes) cho phép chọn mặt sau của khối, nếu chọn N (No) không cho phép chọn mặt sau của khối.
Edges : Y (yes) chọn các cạnh của khối, N (no) không chọn cạnh của khối
Faces : Y (yes) chon các mặt của khối, N (no) không chọn các mặt của khối
Solids : Y (yes) chọn các khối, N (no) không chọn khối
Veriíy : Y (yes) kiểm tra thao tác chọn, N (no) không kiểm tra thao tác chọn
Last : chọn bề mặt, cạnh hoặc khối đã thực hiện thao tác vát trước đó

Sau khi chọn xong nhấn Done xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-38
Distance:nhập khoảng cách vác.

 

b/2 Distance: xác định hai chiều dài vát :

Select entities to chamfer: chọn đối tuụng để vát
Nếu chỉ muốn vát cạnh thì chọn lựa chọn Y (yes) nếu không chọn N (no).
tu-hoc-mastercam4-39
Pick reference face: chọn mặt định khoảng cách vát thứ nhất.
Other: chọn mặt kế tiếp
Done: kết thúc chọn. Màn hình trò về chế độ chọn tiếp đối tượng. Nhấn Done để kết thúc.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-40

c/Dist/Ang: xác định khoảng cách và góc:

Select entities to chamfer: chọn đối tượng để vát.
Nếu chỉ muốn vát cạnh thì chọn lựa chọn Y (yes) nếu không chọn N (no).
Pick reference face: chọn mặt định khoảng cách vát, giá trị góc ngiêng sẽ được tính so với mặt này
Other: chọn mặt kế tiếp
Done: kết thúc chọn: Màn hình trở về chế độ chọn tiếp đối tượng. Nhấn Done để kết thúc.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-41

 

The help with assignment from essaynara.com questions also act as method of brainstorming more ideas.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang