Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 40:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh BOOLEAN

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 40:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh BOOLEAN

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-31

 

 

LỆNH BOOLEAN:

Ý NGHĨA:

Các phép toán cộng, trừ, giao các khối.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu-> Solids -> Boolean.
Trên dòng lệnh : Gỡ chữ o, chữ B
Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam4-32

GIẢI THÍCH:

1/Add: cộng các khối

Select target body for boolean operation: chọn khối thứ nhất cho thao tác
Select tool body for boolean operation :chọn khối thứ hai
Select tool body for boolean operation : chọn khối tiếp theo. Nhấn Done để kết thúc lệnh.

tu-hoc-mastercam4-33

2/Remove: trừ các khối

Select target body for boolean operation: chọn khối trừ
Select tool body for boolean operation : chọn khối bị trừ
Select tool body for boolean operation : chọn khối tiếp khối bị trừ.
Nhấn Done để kết thúc lệnh.

tu-hoc-mastercam4-34

3/Common: giao các khối:

Select target body for boolean operation: chọn khối thứ nhất cho thao tác
Select tool body for boolean operaiion : chọn khối thứ hai
Select tool body for boolean operation : chọn khối tiếp theo.
Nhấn Done để kết thúc lệnh

tu-hoc-mastercam4-35

At assignment help times, the most assuring way to navigate the world of boring topics is to extend facts.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang