Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 37:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SWEEP và lệnh LOFT

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 37:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SWEEP và lệnh LOFT

tu-hoc-mastercam4-14

 

 

A/LỆNH SWEEP:

Ý NGHĨA:

Tạo khối bằng cách quét biên dạng dọc một trục

DẠNG LỆNH

Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Sweep.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ w

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

1. Select chain(s) to be swept 1: chọn đường biên dạng để quét. Đường biên dạng phải kín (hình a).

tu-hoc-mastercam4-15

 

 

 

2. Select chain(s) to be swept 2: chọn đường biên dạng thứ hai để quét. Nhấn Done để kết thúc.

3. Select Chain for sweep path: chọn trục quét (hình a)

4. Xuất hiện bảng thoại. Nhấn OK để kết thúc lệnh, kết quả trên hình b

tu-hoc-mastercam4-16

B/LỆNH LOFT:

Ý NGHĨA

Tạo khối bằng cách nối hai biên dạng.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu —> Solids —> Loft.
Trên dòng lênh : Gõ chữ o

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

1, Difine contour 1: chọn đường biên dạng thứ nhất. Đường biên dạng phải kín.

tu-hoc-mastercam4-17

2. Difìne contour 2: chọn đường biên dạng thứ hai. Đường biên dạng phải kín. Nhấn chọn Done.

3. Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-18

4. Nhấn OK kết thúc.

tu-hoc-mastercam4-19

The facts expressed should be verified to ensure they are https://justbuyessay.com/ accurate.