Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 37:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SWEEP và lệnh LOFT

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 37:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SWEEP và lệnh LOFT

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-14

 

 

A/LỆNH SWEEP:

Ý NGHĨA:

Tạo khối bằng cách quét biên dạng dọc một trục

DẠNG LỆNH

Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Sweep.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ w

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

1. Select chain(s) to be swept 1: chọn đường biên dạng để quét. Đường biên dạng phải kín (hình a).

tu-hoc-mastercam4-15

 

 

 

2. Select chain(s) to be swept 2: chọn đường biên dạng thứ hai để quét. Nhấn Done để kết thúc.

3. Select Chain for sweep path: chọn trục quét (hình a)

4. Xuất hiện bảng thoại. Nhấn OK để kết thúc lệnh, kết quả trên hình b

tu-hoc-mastercam4-16

B/LỆNH LOFT:

Ý NGHĨA

Tạo khối bằng cách nối hai biên dạng.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu —> Solids —> Loft.
Trên dòng lênh : Gõ chữ o

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện dòng nhắc:

1, Difine contour 1: chọn đường biên dạng thứ nhất. Đường biên dạng phải kín.

tu-hoc-mastercam4-17

2. Difìne contour 2: chọn đường biên dạng thứ hai. Đường biên dạng phải kín. Nhấn chọn Done.

3. Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-18

4. Nhấn OK kết thúc.

tu-hoc-mastercam4-19

The facts expressed should be verified to ensure they are https://justbuyessay.com/ accurate.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang