Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 38:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh PRIMITIVES

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 38:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh PRIMITIVES

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

matercam14

LỆNH PRIMITIVES:

Ý NGHĨA:

Tạo khối cơ bản

DẠNG LỆNH:

Trên Menn : Main Menu —> Solids —> NextMenu —> Priniitives .
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ p

 

Xuất hiện các lựa chọn:

Cylinder : tạo khối trụ
Cone : tạo khối nón
Block : tạo khối hộp
sphere : tạo khối cầu
Torus : tạo khối xuyến

 

GIẢI THÍCH:

1/Cylinder: tạo khối trụ

Nhấn phím trái chuột vào Cylinder, trên trình đơn xuất hiện các thông sò kích thước:

tu-hoc-mastercam4-20

Nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-21

2/Cone: tạo khối nón

Nhấn phím trái chuột vào Cone, trên trình đơn xuất hiên các thông số kích thước:

Height : chiều cao khối nón. Nhấn phím trái chuột vào lựa chọn này, tại góc trái đáy màn hình yêu cáu nhập giá trị. Nhập xong nhấn Enter.
Btm radius : bán kính đáy Top radius : bán kính đỉnh nón
Taper angle : góc nghiêng đường sinh. Nếu đã nhập Top radius thì không nhập giá trị này và ngược lại.
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối nón
Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-22

3/Block: tạo khối hộp:

Nhấn phím trái chuột vào Block, trên trình đơn xuất hiện các thông số kích thước:

Height : chiều cao khối hộp. Nhấn chuột trái vào lựa chọn này, tại góc trái đáy màn hình yêu cầu nhập giá trị. Nhập xong nhấn Enter.
Length : chiều dài khối hộp
Width : chiều rộng khối hộp
Comers : khối hộp được vẽ trên cơ sở nhập tọa độ các góc. Nếu vẽ theo phương pháp này thì không cần nhập các giá trị Height, Length, Width.
Axis(H) : trục theo chiều cao
Axis(L) : trục theo chiều dài
Rotate : góc xoay mặt đáy khối hộp so với mặt phẳng chứa nó.
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối hộp
Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-23

4/Sphere: tạo khối cầu:

Nhấn phím trái chuột vào Sphere, trên trình đơn xuất hiện các thông số kích thước:

Radius : bán kính khối cầu
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối hộp

Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-24

5/Torus: tạo khối xuyến:

Nhấn phím trái chuột vào Torus, trên trình đơn xuất hiện các thông số kích thước:

Maj radius : bán kính trung bình
Min radius : bán kính mặt cắt xuyến Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối xuyến

Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-25

 

A lot of time is likely to be consumed leaving a writer with a short duration of time https://dissertationauthors.com to write relevant information.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang