Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 36:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh REVOLVE

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 36:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh REVOLVE

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-09

 

 LỆNH REVOLVE:

Ý NGHĨA:

Tạo khối bằng cách xoay biên dạng quanh một trục.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu : Main Menu ->Solids -> Revolve.
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ R .

GIẢI THÍCH:

1. Select chain(s) to be revolved 1: chọn dường biên dạng để xoay. Đường biên dạng phải kín (hình a) .

tu-hoc-mastercam4-10

2. Select chain(s) to be revolved 2: chọn đường biên dạng thứ hai để xoay, kết thúc nhấn Done.

3. Select line to be used as axis: chọn đường thẳng làm trục xoay (hình b).

Có thể thay đổi trục xoay đã chọn bằng cách nhấn phím trái chuột vào Axis(line) trên Menu, thay đổi chiều xoay mặc định hiển thị trên màn hình bằng cách chọn Menu Reverse.
Kết thúc nhấn Done.

 

4. Xuất hiện bảng thoại: Revolve Chain

Revolve : vẽ khối tròn xoay
Name : tên khối
Revolve Operation : thao tác xoay
Create Body : tạo khối
Cut Body : tạo khối cắt một khối đã có
Add Boss to Body : cộng thêm một khối
tu-hoc-mastercam4-11
Thin Wall: các thông số bề dày

tu-hoc-mastercam4-12

Thicken Inward : bề dày khối trong biên dạng (nhập giá trị bề dày tại Inward)
Thicken Outward : bề dày khối ngoài biên dạng (nhập giá trị bề dày tại Outward)
Thicken Both Direction: bề dày khối cả hai phía của biên dạng

 

5.Nhấn OK để kết thúc lệnh.

tu-hoc-mastercam4-13

 

However, www.admission-writer.com/ facts if overused will make the topic even more boring.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang