Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 34:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh FILLET BLND

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 34:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh FILLET BLND

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam3-97

 

 LỆNH FILLET BLND:

Ý NGHĨA:

Nối ba bề mặt bằng các mặt cong có bán kính xác định trước.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn: Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> Fillet blnd
Dòng lệnh: Gõ chữ c, chữ u, chữ N, chữ F

GIẢI THÍCH:

Các thiết lập :

tu-hoc-mastercam3-98

tu-hoc-mastercam3-99

tu-hoc-mastercam4-00

topspyingapps.com/how-to-tell-if-your-phone-is-tapped-by-police/.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang