Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 33:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh 2 SURFACE BLND và 3 SURFACE BLND

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 33:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh 2 SURFACE BLND và 3 SURFACE BLND

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

matercam5

A/ LỆNH 2 SURFACE BLND:

Ỷ NGHĨA:

Nối hai bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> 2 surface blnd.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ N, số 2.

GIẢI THÍCH:

Seiect a surface to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối Mũi tên hiển thị dường nối được tạo, chấp nhận nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Select a suriace to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-94

B/LỆNH 3 SURFACE BLND:

Ý NGHĨA:

Nối ba bề mặt,

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu—> 3 surface blnd.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, số 3.

GIẢI THÍCH:

Select a surface to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nốí Mũi tên hiển thị đường nối được tạo, chấp nhận nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Select a surface to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối Mũi tên hiển thị đường nối được tạo, chấp nhận nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Select a surtace to blend onto: chọn bề mặt thứ nhất
Slide arrow to position to blend onto: định vị trí mũi tên để xác định vị trí đường nối Mũi tên hiển thị đường nối được tạo, chấp nhân nhấn OK, đổi hướng chọn Flip.
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-95

tu-hoc-mastercam3-96

Image https://homework-writer.com/ courtesy of alina tytarenko use stylistic devices.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang